Hopp til hovedinnhold

Perioperativ tromboseprofylakse

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Iversen PO, Sandset PM. Blodsykdommer. Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og andre tilstander. Norsk legemiddelhåndbok, 08.11.2017.
  1. Dalsgaard Nielsen J. Tromboseprofylakse ved hoftefrakturkirurgi og hofte- og knæalloplastik. Ugeskr Læger 2005; 167: 2261-5. PubMed  
  2. Daley BJ. Perioperative anticoagulation management. Medscape, last updated May 08, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. Iversen PO, Sandset PM. Blodsykdommer. Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og andre tilstander. Norsk legemiddelhåndbok, 08.11.2017. www.legemiddelhandboka.no  
  4. Matar CF, Kahale LA, Hakoum MB, et al. Anticoagulation for perioperative thromboprophylaxis in people with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD009447. DOI: 10.1002/14651858.CD009447.pub3. Accessed 23 February 2021. The Cochrane Library  
  5. Elvsaas I-KØ, Graff BA, Harboe I, Norderhaug IN. Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 28 - 2008.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tarjei Rygnestad, overlege i anestesi, Klinikk Stokkan og professor dr. med. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim