Hopp til hovedinnhold

Ureterorenoskopi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Karlsen SJ. Kirurgisk behandling av urolithiasis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 938-40. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Grasso M. Ureteroscopy. Medscape, last updated Nov 21, 2016. emedicine.medscape.com  
  3. Johnson GB, Portela D, Grasso M. Advanced ureteroscopy: wireless and sheathless. J Endourol. 2006; 20: 552-5. PubMed  
  4. Cohen J, Cohen S, Grasso M. Ureteropyeloscopic treatment of large, complex intrarenal and proximal ureteral calculi. BJU Int. 2013; 111: E127-31. PubMed  
  5. Aboumarzouk OM, Kata SG, Keeley FX, Nabi G. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus ureteroscopic management for ureteric calculi. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7. 12:CD006029. Cochrane (DOI)  
  • Steinar J. Karlsen, klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo