Hopp til hovedinnhold

Urologisk sjokkbølgebehandling

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Preminger GM. Kidney stones in adults: Surgical management of kidney and ureteral stones. UpToDate, last updated Oct 07, 2021. UpToDate  
  2. Türk C, Petřík A, Sarica K, et al. EAU Guidelines on Interventional Treatment for Urolithiasis. Eur Urol 2015 Sep 3;: pii: S0302-2838(15)00700-9. PMID: 26344917 PubMed  
  3. Wiesenthal JD, Ghiculete D, D'A Honey RJ, Pace KT. A comparison of treatment modalities for renal calculi between 100 and 300 mm2: are shockwave lithotripsy, ureteroscopy, and percutaneous nephrolithotomy equivalent? J Endourol 2011; 25:481. PubMed  
  4. Neisius A, Lipkin ME, Rassweiler JJ, et al. Shock wave lithotripsy: the new phoenix? World J Urol 2015; 33:213. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
  • Michael Borre, overlæge, dr.med., ph.d., Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital