Hopp til hovedinnhold

Håndsvette og ansiktsrødming

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Uttalt og unormal håndsvette (palmar hyperhidrose) og/eller ansiktsrødming.
Forekomst:
Er ikke kjent, men er ikke svært sjelden.
Symptomer:
Uttalt ansiktsrødming og håndsvette kan bli psykisk belastende og føre til unnvikelsesatferd og gå utover sosialt liv, skole og arbeid.
Funn:
Bortsett fra påvisning av ev. uttalt håndsvette og ansiktsrødming, er det ingen avvikende funn.
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er nødvendige for å stille diagnosen.
Behandling:
Ved palmar hyperhidrose: lokalbehandling med aluminium, iontoforese, injeksjon av botulinum toksin, forsøksvis betablokker, kognitiv terapi. Sympatektomi i unntakstilfeller.
 1. Fazio SB. Approach to flushing in adults. UpToDate, last updated Mar 06, 2020. www.uptodate.com  
 2. Izikson L, English JC 3rd, Zirwas MJ. The flushing patient: differential diagnosis, workup, and treatment. J Am Acad Dermatol 2006; 55:193. PubMed  
 3. Flørenes T. Torakoskopisk sympatektomi - operasjon for håndsvette og ansiktsrødming. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 463-4. PubMed  
 4. Gee S, Yamauchi PS. Nonsurgical managment of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin 2008; 18: 141-55. pmid:18557588 PubMed  
 5. Solish N, Bertucci V, Dansereau A, et al. A comprehensive approach to the recognition, diagnosis, and severity-based treatment of focal hyperhidrosis: recommendations of the Canadian Hyperhidrosis Advisory Committee. Dermatol Surg 2007; 33: 908-23. pmid:17661933 PubMed  
 6. Hyperhidrosis. BMJ Best Practice. Last updated juli 2014.
 7. Moraites E, Vaughn OA, Hill S. Endoscopic thoracic sympathectomy. Dermatol Clin 2014; 32:541. PubMed  
 8. Fosse E. Håndsvette og ansiktsrødming. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 442. PubMed  
 9. Licht PB, Pilegaard HK, Ladegaard L. Sympathicotomy for isolated facial blushing: a randomized clinical trial. Annals of thoracic surgery 2012; 94: 401-5. pmid:22633477 PubMed  
 10. Neves S, Uchoa P, Wolosker N, et al. Long-term comparison of video-assisted thoracic sympathectomy and clinical observation for the treatment of palmar hyperhidrosis in children younger than 14. Pediatr Dermatol 2012; 29: 575-9. pmid:22486301 PubMed  
 11. Drott C, Claes G, Rex L, Dalman P, Gothberg G, Fahlen T. Långtidsresultat efter operation mot handsvett och ansiktsrodnad. Patienterna nöyda trots besvärande biverkningar. Läkartidningen 2001; 98: 1766 - 72.
 12. Smith CC, Pariser D. Primary focal hyperhidrosis. UpToDate, last updated Jan 16, 2018. www.uptodate.com  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tor Flørenes, overlege, Oslo Karkirurgiske Senter, Aker universitetssykehus, Oslo