Hopp til hovedinnhold

Sårinfeksjoner

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bakteriell infeksjon i sårskader eller kroniske sår
Forekomst:
Forholdsvis vanlig komplikasjon til sår
Symptomer:
Infeksjonstegn som rødhet, hevelse og økt smerte, ev. pussdannelse, ev. feber, redusert allmenntilstand
Funn:
Rødme, hevelse, puss, lukt, og ev. allmennpåvirkning, feber og fravær av andre foci
Diagnostikk:
AMikrobiologisk prøvetaking dersom 
Behandling:
De fleste sårinfeksjoner behandles med rengjøring av såret, ev. åpning av såret, ev. antibiotika ved tegn på alvorlig infeksjon
 1. Singhal H. Wound infection. Medscape, last updated Nov 26, 2019. emedicine.medscape.com  
 2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 3. Atkin L, Bućko Z, Conde Montero E, et al. Implementing TIMERS: the race against hard-to-heal wounds. J Wound Care. 2019;23(Sup3a):S1-S50.PMID: 30835604 PubMed  
 4. Medibas. Sårinfektioner. Stockholm: Medibas; 2021. Publisert 14.03.2013. Sist revidert 20.01.2022. Siden besøkt 23.02.2022 medibas.se  
 5. Bruun T, Oppegaard O, Kittang BR et al. Etiology of Cellulitis and Clinical Prediction of Streptococcal Disease: A Prospective Study. Open Forum Infect Dis 2015; 3: ofv181. pmid:26734653 PubMed  
 6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. 2018. www.helsedirektoratet.no  
 7. Vermeulen H, van Hattem JM, Storm-Versloot MN, et al. Topical silver for treating infected wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD005486. DOI: 10.1002/14651858.CD005486.pub2. The Cochrane Library  
 8. National Institute for Health and Care Excellence. Surgical site infections: prevention and treatment. NG125. April 2019. Siden besøkt 18.11.19 www.nice.org.uk  
 9. Tanner J, Melen K. Preoperative hair removal to reduce surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 8. Art. No.: CD004122. DOI: 10.1002/14651858.CD004122.pub5. Accessed 19 April 2022. The Cochrane Library  
 10. Webster J, Osborne S. Preoperative bathing or showering with skin antiseptics to prevent surgical site infection. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 20;2:CD004985. PMID: 25695511. PubMed  
 11. Leaper D, Burman-Roy S, Palanca A, et al. Prevention av treatment of surgical site infection: summary of NICE guidance. BMJ 2008; 337: a1924. BMJ (DOI)  
 12. Steen K. Sterile eller rene hansker ved småkirurgi i allmennpraksis. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 885-9. pmid:28655267 PubMed  
 13. Brewer JD, Gonzalez AB, Baum CL, et al. Comparison of Sterile vs Nonsterile Gloves in Cutaneous Surgery and Common Outpatient Dental Procedures: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2016;152(9):1008-1014. PubMed  
 14. Liu Z, Dumville JC, Norman G, Westby MJ, Blazeby J, McFarlane E, Welton NJ, O'Connor L, Cawthorne J, George RP, Crosbie EJ, Rithalia AD, Cheng H. Intraoperative interventions for preventing surgical site infection: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012653. DOI: 10.1002/14651858.CD012653.pub2 DOI  
 15. Heal CF, Banks JL, Lepper PD, Kontopantelis E, van Driel ML. Topical antibiotics for preventing surgical site infection in wounds healing by primary intention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011426. DOI: 10.1002/14651858.CD011426.pub2. DOI  
 16. Storm‐Versloot MN, Vos CG, Ubbink DT, Vermeulen H. Topical silver for preventing wound infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD006478. DOI: 10.1002/14651858.CD006478.pub2. The Cochrane Library  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)