Hopp til hovedinnhold

Ventralhernie

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ventralhernier inndeles i medfødte svakheter i abdominalveggen og brokk som er oppstått etter abdominalkirurgiske inngrep
Forekomst:
Ganske vanlig. 75% er primære hernier. 10-15% av de som har gjennomgått abdominalkirurgi, utvikler arrbrokk
Symptomer:
Brokket stikker ut i forhold til bukveggen. Unntaksvis er brokket forbundet med ubehag
Funn:
Tydelig utstående brokk i bukveggen
Diagnostikk:
Ingen relevante
Behandling:
Ikke alle ventralhernier skal opereres, men ved smerter, ubehag, gastrointestinale plager og risiko for inkarserasjon er operasjon oftest nødvendig
  1. Calisto JL. Laparoscopic incisional hernia repair. Medscape, last updated Nov 03, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Brooks DC. Overview of abdominal wall hernias in adults. UpToDate, last updated Oct 30, 2018. UpToDate  
  3. Sanders DL, Kingsnorth AN. The modern management of incisional hernias. BMJ 2012; 344:e2843. BMJ (DOI)  
  4. Kroese LF, Gillion JF, Jeekel J, et al; Hernia-Club Members. Primary and incisional ventral hernias are different in terms of patient characteristics and postoperative complications - A prospective cohort study of 4,565 patients. Int J Surg. 2018;51:114-119. PubMed  
  5. Harth KC, Rosen MJ. Endoscopic versus open component separation in complex abdominal wall reconstruction. Am J Surg 2010; 199:342. PubMed  
  6. Bittner R, Bain K, Bansal VK, et al. Update of Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias (International Endohernia Society (IEHS))-Part A. Surg Endosc 2019; 33:3069. PubMed  
  7. Brooks DC, Petro CC. Management of ventral hernias. UpToDate, last updated Apr 21, 2022. UpToDate  
  8. Zhang Y, Zhou H, Chai Y, et al. Laparoscopic versus open incisional and ventral hernia repair: a systematic review and meta-analysis. World J Surg 2014; 38:2233. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)