Hopp til hovedinnhold

Eksisjon av hudtumor

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Sørensen JL. Excision of hudtumor. Ugeskr Læger 2007; 169: 1214-6. PubMed  
 2. Nast A, Ernst H, Rosumeck S, et al. Risk of complications due to anticoagulation during dermatosurgical procedures: a systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014; 28:1603. PubMed  
 3. Finsen V. Nekrose i fingre og tær etter lokalbedøvelse med adrenalin--en vandrehistorie? Necrosis in fingers and toes following local anaesthesia with adrenaline--an urban legend?. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Sep 17;133(17):1827-30. Norwegian. PMID: 24042296. PubMed  
 4. Steen K, Morken T, Hunskår S. Steril prosedyre ved sårlukking i allmennpraksis og legevakt?. Utposten 2018; 47 (6): 32–36
 5. Berg-Knudsen TB, Ingvaldsen CA, Mørk G, Tønseth KA. Eksisjon av hudlesjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020. Epub. doi:10.4045/tidsskr.20.0060 DOI  
 6. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Helsedirektoratet; 2018. Sist oppdatert mai 2020 www.helsedirektoratet.no  
 7. Bogle MA, Joseph AK. Instruments and materials. I: Robinson JK, Hanke CW, Sengelmann RD et al, red. Surgery of the skin. London: Elsvier Mosby, 2005: 59-66.
 8. Krag C. Sår, sårheling og sårbehandling. I: Stadil F, Nordling J, red. Kirurgisk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, 2003: 165-9.
 9. Li J, Kirsner RS. Wound Healing. I: Robinson JK, Hanke CW, Sengelmann RD et al, red. Surgery of the skin. London: Elsvier Mosby, 2005: 97-115.
 10. Steen K. Sterile eller rene hansker ved småkirurgi i allmennpraksis. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 885-9. pmid:28655267 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL