Hopp til hovedinnhold

Liktorn og hard hud

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ved en liktorn er det et begrenset område med hyperkeratotisk hud, ofte med en øm sentral del. Ved callus er det en mer utbredt hyperkeratose, uten en sentral øm del
Forekomst:
Vanligere hos kvinner og eldre
Symptomer:
Liktorn kan forårsake smerte. Hård hud kan føre til smertefulle sprekker
Funn:
Fortykket hud. Ved en liktorn er det en sentral kjerne som er øm
Diagnostikk:
Diagnosen baseres på kliniske funn
Behandling:
Innrettes mot å redusere symptomer som smerte og ubehag ved gange. Ev. hudoppløsende  preparat, høvling og kirurgisk handling
  1. Silverberg NB. Corns (clavus). Medscape, last updated Jan 10, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Rodríguez-Sanz D, Tovaruela-Carrión N, López-López D, et al. Foot disorders in the elderly: A mini-review. Dis Mon. 2018;64(3):64-91. PMID:28826743. PubMed  
  3. Pennycook KM, McCready TA. Clavus. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2020. PMID:31536205. PubMed  
  4. Phillips S, Seiverling E, Silvis M. Pressure and Friction Injuries in Primary Care. Prim Care. 2015;42(4):631-644. PMID:26612376. PubMed  
  5. Schuh A, Jezussek D, Scheller A, Hönle W. Kleine Fußübel, die große Schmerzen bereiten Update lesser foot problems. MMW Fortschr Med. 2016;158(21-22):60-62. PMID:27966127. PubMed  
  6. Anderson J, White KG, Kelechi TJ. Managing common foot problems in older adults. Journal of Gerontological Nursing 2010; 36 (10): 9-14. DOI: 10.3928/00989134-20100831-03 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas