Hopp til hovedinnhold

Kraniebrudd

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tre hovedtyper skallebrudd forekommer: Lineære brudd over skallens laterale konveksitet, impresjonsbrudd og basisbrudd
Forekomst:
Kraniebrudd forekommer forholdsvis hyppig ved større hodeskader, særlig hos barn
Symptomer:
Ulike symptomer forenlig med hjernenerveskader, rhinorrhea, otorrhea
Funn:
Varierende grader av bevissthetsreduksjon. Diverse tegn som rhinorrhea, otorrhea, brillehematom, tap av luktesans, dobbeltsyn, facialisparese, hørselstap
Diagnostikk:
CT
Behandling:
De fleste kraniebrudd kan behandles konservativt, i noen tilfeller kreves kirurgi
  1. Heegaard WG. Skull fractures in adults. UpToDate, last updated May 27, 2021. UpToDate  
  2. Schaller B, Hosokawa S, Büttner M, Iizuka T, Thorén H. Occurrence, types and severity of associated injuries of paediatric patients with fractures of the frontal skull base. J Craniomaxillofac Surg. 2012; 40(7):e218-21. PubMed  
  3. Orman G, Wagner MW, Seeburg D, Zamora CA, Oshmyansky A, Tekes A, et al. Pediatric skull fracture diagnosis: should 3D CT reconstructions be added as routine imaging?. J Neurosurg Pediatr. 2015 Jul 17. 1-6.
  4. Chawla H, Yadav RK, Griwan MS, Malhotra R, Paliwal PK. Sensitivity and specificity of CT scan in revealing skull fracture in medico-legal head injury victims. Australas Med J. 2015. 8 (7):235-8.
  5. Arrey EN, Kerr ML, Fletcher S, Cox CS Jr, Sandberg DI. Linear nondisplaced skull fractures in children: who should be observed or admitted?. J Neurosurg Pediatr. 2015; 16(6):703-8. PubMed  
  6. Qureshi NH. Skull fracture. Medscape, last updated Sep 27, 2018. emedicine.medscape.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Torstein R. Meling, dr. med., overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo