Hopp til hovedinnhold

Miltskade

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Milten kan skades av stump eller penetrerende vold mot buken og de nedre ribbena på venstre side, samt ved diagnostiske perkutane punksjoner og laparotomier
Forekomst:
Milten er det hyppigst skadede organ ved stumpe abdominaltraumer
Symptomer:
Ved langsom blødning er det moderat smerte i øvre venstre side av buken, noen ganger med utstråling til venstre skulder, ev. kvalme og brekninger. Ved større blødning kan det oppstå hypovolemisk sjokk
Funn:
Lett ømhet, ev. muskelforsvar. Ved større blødning sjokkutvikling
Diagnostikk:
Gjentatte målinger av Hb og leukocytter, ultralyd, CT
Behandling:
Avhenger av skadens omfang og av pasientens tilstand
  1. Bjerke HS. Splenic rupture. Medscape, last updated Apr 03, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Maung AA, Kaplan LJ. Management of splenic injury in the adult trauma patient. UpToDate, last updated Jul 06, 2021. UpToDate  
  3. Idorn L, Rosenberg J. Nonoperativ behandling af stumpe milttraumer. Ugeskr Læger 2005; 167: 2493-8. PubMed  
  4. Tinkoff G, Esposito TJ, Reed J, et al. American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Scale I: spleen, liver, and kidney, validation based on the National Trauma Data Bank. J Am Coll Surg 2008; 207:646. PubMed  
  5. Næss PA, Gaarder C, Dormagen JB. Behandling av miltskader hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2360-1. PubMed  
  6. Capecci LM, Jeremitsky E, Smith RS, Philp F. Trauma centers with higher rates of angiography have a lesser incidence of splenectomy in the management of blunt splenic injury. Surgery 2015; 158:1020. Surgery  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim