Hopp til hovedinnhold

Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling

Cytostatika, eller kjemoterapi, er cellegift som brukes i behandlingen av kreftsykdommer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/behandlingsmetoder/cytostatika-kjemoterapi-cellegifter/ 

Hva er kjemoterapi?

Mål for behandlingen

Hvordan virker kjemoterapi?

Hvordan blir kjemoterapi gitt?

Hvor ofte blir kurene gitt?

Hvem gir kurene?

Hvilke bivirkninger har kjemoterapi?

Livsførsel under behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.