Hopp til hovedinnhold
Introduksjonen av immunterapi i kreftbehandlingen har skapt forventninger om markante forbedringer i overlevelsen ved kreftsykdommer.
Introduksjonen av immunterapi i kreftbehandlingen har skapt forventninger om markante forbedringer i overlevelsen ved kreftsykdommer.

Immunterapi i kreftbehandlingen

Immunterapi er en behandlingsform som de senere årene har blitt tatt i bruk i behandlingen av ulike krefttyper. Det er en behandlingsform som er under utvikling, men som har vist til dels gode resultater.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/behandlingsmetoder/immunterapi-i-kreftbehandlingen/ 

Hva er immunterapi?

Ulike typer immunterapi

Monoklonale antistoffer

Cytokiner, uspesifikke immunterapier

Onkolytisk virusbehandling

T-celle terapi

Kreftvaksiner

Bivirkninger av immunterapi

Framtidsutsikter

Kilder

Referanser

  1. ASCO Cancer.Net. Understanding immunotherapy. Publisert 04/2017. www.cancer.net  
  2. Kreftforeningen. Immunterapi. Nettsiden besøkt 25.01.2018. kreftforeningen.no  
  3. Stranden AL. Slik virker immunterapi mot kreft. Forskning.no, publisert 04.12.2016. forskning.no  
  4. Trolle C, Fisker S. Endokrinopatier i kølvandet påny immunterapi. Ugeskr Læger 2018;180:V69554 . ugeskriftet.dk  
  5. Jørgensen LB, Bastholt L, Yderstræde K. Immunterapi med checkpointhæmmere og endokrinologiske bivirkninger. Ugeskr Læger 2018;180: V05170362.
  6. Tumeh PC, Harview CL, Yearley JH, et al.. PD-1 blockade induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature 2014 Nov; 515(7528): 568-71. pmid:25428505 PubMed