Hopp til hovedinnhold
Noen føler seg uvel før strålebehandlingen starter på grunn av sykdommen, en nylig operasjon eller ved å ligge på sykehus.
Noen føler seg uvel før strålebehandlingen starter på grunn av sykdommen, en nylig operasjon eller ved å ligge på sykehus.

Bivirkninger ved strålebehandling

Fordi strålebehandlingen påvirker normalt vev i behandlingsfeltet, vil strålebehandling gi bivirkninger.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/behandlingsmetoder/stralebehandling-bivirkninger/ 

Under behandlingen

Bivirkninger

Tretthet

Kvalme

Hudreaksjoner

Ledd- og muskelplager

Senfølger

Hva skjer når strålebehandlingen er avsluttet?

Vil du vite mer?

Kostråd

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Strålebehandling. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Heikkilä IE, Jørgensen TD, Kofstadmoen H, Bjerke H. Veileder om stråleterapi. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder Nr. 6, Østerås: Statens strålevern, 2018. www.dsa.no 
  2. Mitin, T. Radiation therapy techniques in cancer treatment. UpToDate, last updated Aug 2017. UpToDate 
  3. Strøm T, Harrison LB, guillano AR et al. Tumour radiosensitivity is associated with immune activation in solid tumours. Eur J Cancer 2017; 84: 304-14. pmid:28863385 PubMed 
  4. Scott JG, Berglund A, Schell MJ et al. A genome-based model for adjusting radiotherapy dose (GARD): a retrospective, cohort-based study. Lancet Oncol 2017; 18: 202-11. pmid:27993569 PubMed 
  5. Gerber De, Chan TA. Recent advances in radiation therapy. Am Fam Physician 2008; 78: 1254-62..
  6. Ahmad S, Duke S, Jena R et al. Advances in radiotherapy. BMJ 2012; 345: e7765. pmid:23212681 PubMed 
  7. Brustugun OT, Grønberg BH, Fjellbirkeland L et al. Substantial nation-wide improvement in lung cancer relative survival in Norway from 2000 to 2016. Lung Cancer 2018; 122: 138-45. pmid:30032822 PubMed 
  8. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551 helsedirektoratet.no 
  9. Reinertsen KV, Loge JH, Brekke M, Kiserud CE. Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Tidsskr Nor Legeforen 2017. pmid:29135175 PubMed