Hopp til hovedinnhold
 Avlastning er et tilbud til familier med belastende og tyngende omsorgsoppgaver.
Avlastning er et tilbud til familier med belastende og tyngende omsorgsoppgaver.

Hjelpeordninger i hjemmet

Alle kommuner tilbyr hjelpeordninger i hjemmene. Tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune, både med hensyn til hvilke ytelser man kan få, hvor ofte man kan få dem og eventuell egenbetaling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/hjelpe-og-stotteordninger/hjelpeordninger-i-hjemmet/ 

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Avlastning

Omsorgslønn

Personlig assistent

Støttekontakt

Støtte til familien

Frivillighetssentralene

Lån av sykeutstyr

Trygghetsalarmer og varslingssystemer

Transporttjeneste for funksjonshemmede - TT