Hopp til hovedinnhold
I tidlige faser av en kreftsykdom er man noe avventende (1-2 uker) med å starte behandling av depresjon, fordi tilstanden mange ganger bedrer seg av seg selv.
I tidlige faser av en kreftsykdom er man noe avventende (1-2 uker) med å starte behandling av depresjon, fordi tilstanden mange ganger bedrer seg av seg selv.

Depresjon ved langtkommen kreftsykdom

Pasienter med langtkommen kreftsykdom kan plages av flere typer psykiske problemer. De vanligste er depresjon, angst og delirium.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/depresjon-ved-kreft/ 

Definisjon

Forekomst

Sorgreaksjon

Diagnostikk

Behandling

Ikke-medikamentell behandling

Medikamentell behandling

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom