Hopp til hovedinnhold
Mange kreftpasienter har plager fra mage-/tarmkanalen. Disse symptomene kan være like plagsomme som smerter.
Mange kreftpasienter har plager fra mage-/tarmkanalen. Disse symptomene kan være like plagsomme som smerter.

Forstoppelse ved kreftsykdom, lindring

Forstoppelse er svært vanlig hos kreftpasienter. Plagene blir ofte undervurdert og forsømt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/forstoppelse-lindring/ 

Definisjon

Forekomst

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Medikamentell behandling

Bivirkninger

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Forstoppelse ved kreft. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019.
  2. Candy B, Jones L, Larkin PJ, Vickerstaff V, Tookman A, Stone P. Laxatives for the management of constipation in people receiving palliative care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD003448. DOI: 10.1002/14651858.CD003448.pub4. DOI 
  3. Bække J, Meisner S, Hvarness Bentsen H. Lindring af palliative patienters gastrointestinale symptomer. Ugeskr Læger 2007; 169: 3759. Ugeskrift for Læger 
  4. Rao VL, Micic D, Davis AM. Medical Management of Opioid-Induced Constipation. JAMA 2019; epub: 15852. pmid:31682706 PubMed 
  5. Thomas J, Karver S, Cooney GA et al. Methylnaltrexone for Opioid-Induced Constipation in Advanced Illness. N Engl J Med 2008; 358: 2332-43. PubMed 
  6. Fellowes D, Barnes K, Wilkinson SSM. Aromatherapy and massage for symptom relief in patients with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD002287. DOI: 10.1002/14651858.CD002287.pub3 DOI 
  7. Becker G, Blum HE. Novel opioid antagonists for opioid-induced bowel dysfunction and postoperative ileus. Lancet 2009; 373: 1198-206. PubMed 
  8. Movik E, Ringerike T, Linnestad KK, Hofmann B, Harboe I, Klemp M. Metylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2009. www.kunnskapssenteret.no