Hopp til hovedinnhold
 Medikamenter er en viktig årsak til kvalme. Mange kreftpasienter trenger morfin eller morfinliknende medisin (opioider) mot smerte.
Medikamenter er en viktig årsak til kvalme. Mange kreftpasienter trenger morfin eller morfinliknende medisin (opioider) mot smerte.

Kvalme og oppkast, lindrende behandling

Mange kreftpasienter har plager knyttet til mage-tarmkanalen. De hyppigste og mest alvorlige er kvalme, oppkast og forstoppelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/kvalme-og-oppkast/ 

Definisjon

Forekomst

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Forebyggende behandling

Ikke-medikamentell behandling

Medikamentell behandling

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kvalme og oppkast. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Jordhøy MS, Aass N, Svensen R, Ervik B, Mohr W. Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 620-3. PubMed 
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019.
  3. Bække J, Meisner S, Hvarness Bentsen H. Lindring af palliative patienters gastrointestinale symptomer. Ugeskr Læger 2007; 169: 3759. PubMed 
  4. Glare P, Pereira G, Kristjanson LJ, et al. Systematic review of the efficacy of antiemetics in the treatment of nausea in patients with far-advanced cancer. Support Care Cancer 2004; 12: 432-440 PubMed 
  5. Henriksen H, Gamborg H, Leikersfeldt G. Kortikosteroider i palliation af præterminale og terminale cancerpatienter. Ugeskr Læger 2003; 165: 3913-7. Ugeskrift for Læger 
  6. Navari RM, Qin R, Ruddy KJ et al.. Olanzapine for the Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. N Engl J Med 2016; 375: 134-42. pmid:27410922 PubMed