Hopp til hovedinnhold
 Medikamenter er en viktig årsak til kvalme. Mange kreftpasienter trenger morfin eller morfinliknende medisin (opioider) mot smerte.
Medikamenter er en viktig årsak til kvalme. Mange kreftpasienter trenger morfin eller morfinliknende medisin (opioider) mot smerte.

Kvalme og oppkast, lindrende behandling

Mange kreftpasienter har plager knyttet til mage-tarmkanalen. De hyppigste og mest alvorlige er kvalme, oppkast og forstoppelse.

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/kvalme-og-oppkast/ 

Definisjon

Forekomst

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Forebyggende behandling

Ikke-medikamentell behandling

Medikamentell behandling

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom