Hopp til hovedinnhold
 Studier viser at mer enn 80 prosent av alle pasienter som er i aktiv eller intens kreftbehandling eller i lindrende fase, plages med munntørrhet (xerostomi).
Studier viser at mer enn 80 prosent av alle pasienter som er i aktiv eller intens kreftbehandling eller i lindrende fase, plages med munntørrhet (xerostomi).

Munnhuleplager

Munnhuleplager kan føre til betydelig sykelighet og reduksjon av livskvalitet hos kreftpasienter. Men mye kan avhjelpes og lindres ved gode forebyggende tiltak eller god behandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/munnhuleplager/ 

Definisjon

Forekomst

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Behandling av infeksjoner

Munnpleiesett

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Munnhuleplager. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Bække J, Meisner S, Hvarness Bentsen H. Lindring af palliative patienters gastrointestinale symptomer. Ugeskr Læger 2007; 169: 3759. PubMed 
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2019.
  3. Riley P, Glenny AM, Worthington HV, et al. Interventions for preventing oral mucositis in patients with cancer receiving treatment: oral cryotherapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD011552. The Cochrane Library