Hopp til hovedinnhold

Munnstell

Teksten er basert på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/diverse/munnstell/ 

Kilder

  • Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. IS-2285. Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2019.