Hopp til hovedinnhold

Hva er palliativ medisin?

Palliativ medisin er den medisinske fagbetegnelsen på den lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne eller stoppe sykdommen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/palliativ-medisin/ 

Definisjon

Målet for palliativ behandling

Samarbeid

Forskningsbasert kunnskap

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom