Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er palliativ medisin?

Palliativ medisin er den medisinske fagbetegnelsen på den lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne eller stoppe sykdommen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/palliativ-medisin/ 

Definisjon

Målet for palliativ behandling

Samarbeid

Forskningsbasert kunnskap

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom