Hopp til hovedinnhold

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Smeland KB, Kiserud CE, Lauritzsen GF et al. Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved lymfom – fra utprøvende til standard behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2013; 133: 1735-9. pmid:24005713 PubMed  
 2. Liseth K, Abrahamsen JF, Ekanger R, Nesthus I, Sjo MS. Overlevelse etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1374-5. PubMed  
 3. Hammerstrøm J, Aasland IL, Telhaug R, Moen T, Lødemel, B, Sørum Y et al. Høydosebehandling med stamcellestøtte i Midt-Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2498-500. PMID: 15477890 PubMed  
 4. Smeland KB, Kiserud CE, Lauritzsen GF et al. Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved lymfom i Norge 1987 – 2008. Tidsskr Nor Lægeforen 2013; 133: 1704-9. pmid:24005706 PubMed  
 5. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer. Sist revidert jan 2019. helsedirektoratet.no  
 6. Sullivan KM., Goldmuntz EA., Keyes-Elstein L. et al.. Myeloablative Autologous Stem-Cell Transplantation for Severe Scleroderma. N Engl J Med 2018; 378: 35-47. pmid:29298160 PubMed  
 7. Muraro PA, Pasquini M, Atkins HL et al. Long-term Outcomes After Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2017 Feb 20. PMID: 28241268. PubMed  
 8. Wisløff F, Tangen JM, Brinch L, Dahl IM, Gruber FE, Hammerstrøm J et al. Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte - endelig et fremskritt ved myelomatose Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2402 - 6. PMID: 11603051 PubMed  
 9. Kreftlex: Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS). Nettsiden besøkt 14.08.20. kreftlex.no  
 10. Cutler, C. The approach to hematopoietic cell transplantation survivorship. UpToDate, last updated Aug 2017. Nettsiden besøkt 14.08.20. www.uptodate.com  
 11. Hill BT, Rybicki L, Bolwell BJ, et al. The non-relapse mortality rate for patients with diffuse large B-cell lymphoma is greater than relapse mortality 8 years after autologous stem cell transplantation and is significantly higher than mortality rates of population controls. Br J Haematol. 2011 Mar;152(5):561-9. Epub 2011 Jan 12. PMID: 21223255. PubMed  
 12. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551 helsedirektoratet.no  
 13. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft. Sist revidert sep 2015. www.helsedirektoratet.no  
 • Aurora Espinosa, overlege avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

Tidligere fagmedarbeidere

 • Jens Hammerstrøm, overlege, professor dr. med., Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim