Hopp til hovedinnhold

Karsinoid syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Karsinoide svulster er en undergruppe av nevroendokrine svulster (NET). Karsinoid syndrom er en kombinasjon av karakteristiske kliniske symptomer som følge av serotonin-utskillelse i blodet fra serotoninproduserende, NET-svulster og/eller deres metastaser
Forekomst:
Forekomst. 20-30% av alle pasienter med NET i jejunum/ileum og levermetastaser utvikler karsinoid syndrom
Symptomer:
Episodisk flushing og diaré er de vanligste symptomene
Funn:
Andre karakteristiske kjennetegn er funn av høyresidig hjertesvikt (karsinoid hjertesykdom) og bronkokonstriksjon
Diagnostikk:
Bildediagnostikk og biokjemiske analyser av blod og urin brukes til å monitorere tilstanden
Behandling:
Symptomatisk behandling med serotoninantagonister er første behandlingsskritt. Operativ behandling av serotoninproduserende NET bør alltid vurderes
 1. Federspiel BH, Hansen CP, Hasselby JP, Bardram L, Knigge U. Incidens, patologi og klinik ved neuroendokrine gastrointestinale tumorer. Ugeskr Læger 2010; 172: 2946. Ugeskrift for Læger  
 2. Hauso O, Gustafsson BI, Kidd M, Waldum HL, et. al. Neuroendocrine tumor epidemiology: contrasting Norway and North America. Cancer 2008; 113: 2655-64. PubMed  
 3. Hansen CP, Knigge U. Biotherapy of neuroendocrine tumours of the gastrointestinal tract and pancreas. Ugeskr Laeger 2008; 170: 2145-8.
 4. Robertson RG, Geiger WJ. Carcinoid tumors. Am Fam Physician 2006; 74: 429-34. American Family Physician  
 5. Modlin IM, Kidd M, Latich I, et al. Current status of gastrointestinal carcinoids. Gastroenterology 2005; 128(&): 1717-51 pmid: 15887161 PubMed  
 6. Sippel RS, MD, Chen H. Carcinoid Tumors. Surg Oncol Clin N Am 2006; 15: 463-78.
 7. von der Ohe MR, Camilleri M, Kvols LK, Thomforde GM. Motor dysfunction of the small bowel and colon in patients with the carcinoid syndrome and diarrhea. N Engl J Med 1993; 329: 1073-8. New England Journal of Medicine  
 8. Oberg K, Astrup L, Eriksson B, et al, Guidelines for the management of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (including bronchopulmonary and thymic neoplasms). Part I-general overview. Acta Oncol 2004;43: 617-25. PubMed  
 9. Modlin IM, Pavel M, Kidd M, Gustafsson BI. Review article: somatostatin analogues in the treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine (carcinoid) tumours. Aliment Pharmacol Ther 2010; 31: 169-88.
 10. Hansen CP, Langer S, Frevert S et al. Treatment of neuroendocrine tumours of the gastrointestinal tract. Ugeskr Læger 2010; 172(43): 2942-5. pmid:21040671 PubMed  
 11. Connolly HM, Pellikka PA. Carcinoid heart disease. Curr Cardiol Rep 2006; 8: 96 - 101. PubMed  
 12. Modlin IM, Lye KD, Kidd M. A 5-decade analysis of 13,715 carcinoid tumors. Cancer 2003; 97: 934-59. PubMed  
 13. Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. One hundred years after "carcinoid": epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. J Clin Oncol 2008; 26: 3063-72.
 14. Pavel M, Baudin E, Couvelard A, et al. ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with liver and other distant metastases from neuroendocrine neoplasms of foregut, midgut, hindgut, and unknown primary. Neuroendocrinology 2012; 95: 157-76. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sven-Petter Haugvik, gastrokirurg, lege og forsker, Gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden