Hopp til hovedinnhold

Seneffekter etter kreft og kreftbehandling

Sist revidert:


Definisjon:
Bivirkning eller komplikasjon som sannsynligvis skyldes kreftsykdom eller behandling, og som vedvarer i mer enn ett år etter avsluttet behandling
Forekomst:
Rundt 25% av personer som er kurert for kreft har moderat eller høy risiko for seneffekter. Andelen er høyere etter barnekreft 
Symptomer:
Vedvarende fatigue hos 35% etter kurativ behandling, overhyppighet av angst og depresjon, somatiske symptomer avhenger av behandlet region, krefttype og behandlingsregime 
Funn:
Vær særlig oppmerksom på tegn til alvorlige seneffekter som sekundærkreft og hjerte-/karsykdom
Diagnostikk:
En lang rekke us. er aktuelle basert på klinisk bilde 
Behandling:
Behandling ved de ulike tilstandene er gjerne som behandling av tilstanden forøvrig. Behandling i primærhelsetjenesten kan omfatte forebygging av hjerte- og karsykdom, psykiske lidelser, behandle lette tilfeller av kronisk tretthet (fatigue), behandling av hypotyreose mm.
 • Unn Merete Fagerli, overlege Kreftklinikken St Olavs hospital, førsteamanuensis II NTNU
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
 1. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2020. IS-2872 www.helsedirektoratet.no  
 2. Denlinger CS, Carlson RW, Are M et al. Survivorship: introduction and definition. Clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Canc Netw 2014; 12: 34-45. pmid:24453291 PubMed  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo: Kreftregisteret, 2022, www.kreftregisteret.no.
 4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn, 2017. Hodgkin lymfom. www.helsedirektoratet.no  
 5. Donin N, Filson C, Drakaki A et al. Risk of second primary malignancies among cancer survivors in the United States, 1992 through 2008. Cancer 2016; 122: 3075-86. pmid:27377470 PubMed  
 6. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer. 2019. Sist faglig oppdatert 6. mars 2023. www.helsedirektoratet.no  
 7. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. 2018. Sist faglig oppdatert 4. mai 2021 www.helsedirektoratet.no  
 8. Felicetti F, Fortunati N, Brignardello E. Cancer survivors: An expanding population with an increased cardiometabolic risk. Diabetes Res Clin Pract 2018; 143: 432-42. pmid:29475020 PubMed  
 9. Gegchkori N, Haines L, Lin JJ. Long Term and Latent Side Effects of Specific Cancer Types. Med Clin North Am 2017; 101: 1053-73. pmid:28992854 PubMed  
 10. Reinertsen KV, Loge JH, Brekke M, Kiserud CE. Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Tidsskr Nor Legeforen 2017. pmid:29135175 PubMed  
 11. Bower JE, Bak K, Berger A et al. Screening, assessment, and management of fatigue in adult survivors of cancer: an American Society of Clinical oncology clinical practice guideline adaptation. J Clin Oncol 2014; 32: 1840-50. pmid:24733803 PubMed  
 12. Denlinger CS, Sanft T, Baker KS et al. Survivorship, Version 2.2017, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw 2017; 15: 1140-63. pmid:28874599 PubMed  
 13. Hardy SJ, Krull KR, Wefel JS, Janelsins M. Cognitive Changes in Cancer Survivors. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2018; 23(38): 795-806. pmid:30231372 PubMed  
 14. Yi JC, Syrjala KL. Anxiety and Depression in Cancer Survivors. Med Clin North Am 2017; 101: 1099-113. pmid:28992857 PubMed  
 15. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft. Livmorhalskreft (Cervixcancer). 2016 www.helsedirektoratet.no  
 16. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. Helsedirektoratet 2018. www.helsedirektoratet.no  
 17. Kjær TK, Andersen EAW, Winther JF. Long-term Somatic Disease Risk in Adult Danish Cancer Survivors. JAMA Oncol 2019. pmid:30844031 PubMed  
 18. Zakaria D, Shaw A, Xie L. Risk of a second cancer in Canadians diagnosed with a first cancer in childhood or adolescence. EClinicalMedicine 2019; 16: 107-20. doi:10.1016/j.eclinm.2019.10.002 DOI  
 19. Reulen RC, Winter DL, Frobisher C et al. Long-term cause-specific mortality among survivors of childhood cancer. JAMA 2010; 304: 172-9. pmid:20628130 PubMed  
 20. Mols F, Husson O, Roukema JA, van de Poll-Franse LV. Depressive symptoms are a risk factor for all-cause mortality: results from a prospective population-based study among 3,080 cancer survivors from the PROFILES registry. J Cancer Surviv. 2013 Sep;7(3):484-92. Epub 2013 May 16. PMID: 23677523 PubMed