Hopp til hovedinnhold
Prognose ved kols: Mild kols ser ut til å ha liten innvirkning på forventet levetid hos eldre. Mer alvorlige former for kols medfører nedsatt funksjon i dagliglivet og økt dødelighet.
Prognose ved kols: Mild kols ser ut til å ha liten innvirkning på forventet levetid hos eldre. Mer alvorlige former for kols medfører nedsatt funksjon i dagliglivet og økt dødelighet.

Hvor alvorlig er kols?

Prognosen ved kols er en gradvis forverring av sykdommen over tid. Sunne livsvaner vil bidra til at utviklingen foregår saktere. De fleste med mild kols opplever ingen eller kun få begrensninger i dagliglivet. Moderat eller alvorlig kols derimot vil innvirke på/begrense daglige gjøremål. Fysisk aktivitet blir tyngre, og det skal stadig mindre til før en blir tungpusten.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/lunger/kols/kols-prognose/ 

En kronisk sykdom

Hva skjer i kroppen?

Viktig å vurdere samtidige sykdommer

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser