Hopp til hovedinnhold
Allergisk alveolitt lar seg forebygge ved å begrense eksponeringen for organisk støv.
Allergisk alveolitt lar seg forebygge ved å begrense eksponeringen for organisk støv.

Allergisk alveolitt

Allergisk alveolitt, hypersensitivitetspneumoni, er en gruppe lungesykdommer som skyldes en betennelsesreaksjon i lungevevet etter innånding av organisk støv som sopp, bakterier, dyreprotein og annet dyrestøv.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/nedre-luftveisallergi/allergisk-alveolitt/ 

Bønder mest utsatt

Årsaker

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Allergisk alveolitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Al-azawy K, Gulsvik A, Ruud A. Fugleholderlunge - en allergisk alveolitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1341-3. PubMed 
  2. King TE. Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis): Epidemiology, causes, and pathogenesis. UpToDate Aug 07, 2019. UpToDate 
  3. Spagnolo P, Rossi G, Cavazza A, et al. Hypersensitivity Pneumonitis: A Comprehensive Review. J Investig Allergol Clin Immunol. 2015;25(4):237-250. PubMed 
  4. Stavem K. Hypersensitivitetspneumoni. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 20.07.2020. www.legemiddelhandboka.no 
  5. Schlünssen V, Sigsgaard TI, Omland Ø. Luftvejsallergi og erhverv. Ugeskr Læger 2005; 167: 637-41. Ugeskrift for Læger 
  6. Mohr LC. Hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Pulm Med 2004; 10:401. PubMed 
  7. Ohshimo S, Bonella F, Guzman J, Costabel U. Hypersensitivity pneumonitis. Immunol Allergy Clin North Am 2012; 32:537. PubMed 
  8. King TE. Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis): Treatment, prognosis, and prevention. UpToDate Feb 18, 2020. UpToDate 
  9. Vourlekis, JS, Schwarz, MI, Cherniack, RM, et al. The effect of pulmonary fibrosis on survival in patients with hypersensitivity pneumonitis. Am J Med 2004; 116: 662. PubMed