Hopp til hovedinnhold
Symptomer på bronkiektasi er kronisk hoste og kronisk overproduksjon av slim, som ofte er gult på grunn av bakterieinfeksjon.
Symptomer på bronkiektasi er kronisk hoste og kronisk overproduksjon av slim, som ofte er gult på grunn av bakterieinfeksjon.

Bronkiektasi

Bronkiektasier er utposninger på de mellomstore luftrørene og kan føre til kronisk overproduksjon av slim og vedvarende hoste.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/lunger/diverse/bronkiektasi/ 

Hva er bronkiektasi?

Symptomer

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Bronkiektasi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. O'Donnell AE. Bronchiectasis. BestPractice, last updated April 07, 2020. http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1007/basics/definition.html
 2. Chalmers JD, Aliberti S, Blasi F. Management of bronchiectasis in adults. Eur Respir J 2015; 45:1446. PubMed 
 3. ten Hacken NHT, Wijkstra PJ, Kerstjens HAM. Treatment of bronchiectasis in adults. BMJ 2007; 335: 1089-93. PubMed 
 4. Wilkinson M, Sugumar K, Milan SJ, et al. Mucolytics for bronchiectasis. Cochrane Database of Syst Rev. 2014:5; CD001289. DOI:10.1002/14651858.CD001289.pub2. DOI 
 5. Hart A, Sugumar K, Milan SJ, Fowler SJ, Crossingham I. Inhaled hyperosmolar agents for bronchiectasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD002996. DOI: 10.1002/14651858.CD002996.pub3. DOI 
 6. Lasserson T, Holt K, Evans D, Greenstone M. Anticholinergic therapy for bronchiectasis. Cochrane Database Syst Rev, May 8, 2011. Art. No.: CD002163. DOI: 10.1002/14651858.CD002163. DOI 
 7. Steele K, Greenstone M, Lasserson JA. Oral methyl-xanthines for bronchiectasis. Cochrane Database Syst Rev, Mar 8, 2010. Art. No.: CD002734. DOI: 10.1002/14651858.CD002734. DOI 
 8. Kapur N, Petsky HL, Bell S, Kolbe J, Chang AB. Inhaled corticosteroids for bronchiectasis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;5(5):CD000996. Published 2018 May 16. The Cochrane Library 
 9. Lasserson TJ, Holt K, Milan SJ, Greenstone M. Oral corticosteroids for bronchiectasis (stable and acute exacerbations). Cochrane Database of Systematic Reviews, May 4, 2011. Art. No.: CD002162. DOI: 10.1002/14651858.CD002162. DOI 
 10. Corless JA, Warburton CJ. Leukotriene receptor antagonists for non-cystic fibrosis bronchiectasis. Cochrane Database of Systematic Reviews, May 4, 2011. Art. No.: CD002174. DOI: 10.1002/14651858.CD002174. DOI 
 11. Evans DJ, Bara A, Greenstone M. Prolonged antibiotics for purulent bronchiectasis in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, Jan 13, 2011. Art. No.: CD001392. DOI: 10.1002/14651858.CD001392.pub2. DOI