Hopp til hovedinnhold
Pleuraplakk er fortykkelser i lungehinnen (pleura) som omhyller lungene.
Pleuraplakk er fortykkelser i lungehinnen (pleura) som omhyller lungene.

Pleuraplakk

Pleuraplakk forekommer hos omtrent 50 prosent av personer som har vært utsatt for betydelig og langvarig eksponering for asbest.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/lunger/diverse/pleuraplakk/ 

Hva er pleuraplakk?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pleuraplakk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. O'Reilly KMA, McLaughlin AM, Beckett WS. Asbestos-related lung disease. Am Fam Physician 2007; 75: 683-8. American Family Physician 
  2. American Thoracic Society. Diagnosis and initial management of nonmalignant diseases related to asbestos. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 691-715. PubMed 
  3. Stark P. Imaging of pleural plaques, thickening, and tumors. UpToDate, Aug 05, 2019. UpToDate 
  4. Robinson BW, Lake RA. Advances in malignant mesothelioma. N Engl J Med 2005; 353: 1591-603. New England Journal of Medicine