Hopp til hovedinnhold

Sarkoidose

Sarkoidose kan ramme mange organer, men først og fremst lungene. Knuteliknende betennelser finnes spredt. Opptil halvparten er uten symptomer, men noen vil trenge langvarig behandling med kortikosteroider.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/lunger/diverse/sarkoidose/ 

Hva er sarkoidose?

Forekomst

Årsaker

Symptomer og tegn

Akutt sarkoidose

Sarkoidose med smygende sykdomsdebut

Kronisk sarkoidose

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Referanser