Hopp til hovedinnhold

Bronkitt, akutt

Sist revidert:Definisjon:
Akutt bronkitt er en nedre luftveisinfeksjon med inflammasjon i slimhinnen i bronkiene, uten tegn på lungebetennelse
Forekomst:
Insidens er funnet å være ca. 4% blant voksne over 16 år
Symptomer:
Tørrhoste, slimhoste, feberfølelse, varighet 1-4 uker
Funn:
Ved auskultasjon ofte pipelyder eller inspiratoriske knatrelyder, men fremmedlyder påvises ikke alltid. Ev. lavgradig feber. God allmenntilstand
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, ev. CRP, nasofarynksprøve
Behandling:
Akutt bronkitt er i de fleste tilfeller selvbegrensende
  • Peter Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Leif Bjermer, professor i lungesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus