Hopp til hovedinnhold

Klamydofila pneumoni

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Pneumoni forårsaket av Chlamydophila pneumoniae eller Chlamydophila psittaci (ornitose, papegøyesyke)
Forekomst:
Antas å være årsak til ca. 10% av pneumonier utenfor sykehus
Symptomer:
Stor variasjon av symptomer og alvorlighetsgrad.
Funn:
Hodepine, sår hals, myalgier, langvarig tørrhoste og beskjeden feber er vanlig
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er CRP, hvite, neseprøve, serologi, ev. rtg. thorax
Behandling:
Mistenkt eller påvist pneumoni behandles med antibiotika, erytromycin eller tetracykliner

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø