Hopp til hovedinnhold

Klamydofila pneumoni

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Pneumoni forårsaket av Chlamydophila pneumoniae eller Chlamydophila psittaci (ornitose, papegøyesyke)
Forekomst:
Antas å være årsak til ca. 10% av pneumonier utenfor sykehus
Symptomer:
Stor variasjon av symptomer og alvorlighetsgrad.
Funn:
Hodepine, sår hals, myalgier, langvarig tørrhoste og beskjeden feber er vanlig
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er CRP, hvite, neseprøve, serologi, ev. rtg. thorax
Behandling:
Mistenkt eller påvist pneumoni behandles med antibiotika, erytromycin eller tetracykliner
  1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  2. Smittevernveilderen. Chlamydophila pneumoniae-infeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 23.02.2019. www.fhi.no  
  3. Andersen PO. Ornitose - en overset årsag til atypisk pneumoni. Ugeskr Læger 2003; 165: 3019-20. PubMed  
  4. Hammerschlag MR. Chlamydophila pneumoniae infection. BMJ Best Practice, last updated 28 Apr 2020.
  5. Oba Y. Chlamydial Pneumonias. Medscape, last updated Feb 24, 2020. emedicine.medscape.com  
  6. Division of STD Prevention, National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Centers for Disease Control and Prevention. 2015 sexually transmitted diseases (STDs) treatment guidelines. Centers for Disease Control and Prevention. June 4, 2015. Accessed: November 10, 2107. www.cdc.gov  
  7. Kohlhoff SA, Hammerschlag MR. Treatment of Chlamydial infections: 2014 update. Expert Opin Pharmacother 2015; 16: 205-12. pmid:25579069 PubMed  
  8. Stuckey-Schrock K, Hayes BL, George CM. Community-acquired pneumonia in children. Am Fam Physician. 2012 Oct 1;86(7):661-7. PMID: 23062094.
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø