Hopp til hovedinnhold

Lungebetennelse

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt infeksjon i lungeparenkymet
Forekomst:
Alle aldersgrupper kan rammes, hyppigst hos eldre og barn < fem år
Symptomer:
Sykdomsbildet viser betydelig variasjon fra beskjedne plager til alvorlig sykdom. Typiske symptomer er hoste, ekspektorat, feber og påvirket allmenntilstand
Funn:
Klinisk finnes som regel ubesværet respirasjon, men alvorligere infeksjon gir takypné. Fremmedlyder høres over lungene til ca. halvparten
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er virusprøver (spes. Sars-CoV-2), CRP, rtg. thorax, PCR av naofarynksprøve, ev. dyrkning
Behandling:
Bakterielle pneumonier skal behandles med antibiotika. Innleggelse ved nedsatt allmenntilstand

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling utenfor sykehus

Medikamentell behandling i sykehus

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Trygdemedisin

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Peter D. Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider Norsk Helseinformatikk/Overlege Barne-og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus