Hopp til hovedinnhold

Mykoplasmapneumoni

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Nedre luftveisinfeksjon forårsaket av Mycoplasma pneumoniae. Kan opptre i epidemier
Forekomst:
Infeksjonen er årsak til 5-20% av alle pneumonier utenfor sykehus. Den rammer særlig barn i aldersgruppen 3-15 år, men også voksne
Symptomer:
Utvikler seg langsommere enn ved typiske pneumonier, over flere dager til en uke. Hodepine, sår hals, langvarig hoste og moderat feber er vanlig
Funn:
Er ofte sparsomme
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er CRP, hvite, neseprøve, ev. serologi
Behandling:
Antibiotika: doksysyklin eller erytromycin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø