Hopp til hovedinnhold

Mykoplasmapneumoni

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Nedre luftveisinfeksjon forårsaket av Mycoplasma pneumoniae. Kan opptre i epidemier
Forekomst:
Infeksjonen er årsak til 5-20% av alle pneumonier utenfor sykehus. Den rammer særlig barn i aldersgruppen 3-15 år, men også voksne
Symptomer:
Utvikler seg langsommere enn ved typiske pneumonier, over flere dager til en uke. Hodepine, sår hals, langvarig hoste og moderat feber er vanlig
Funn:
Er ofte sparsomme
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er CRP, hvite, neseprøve, ev. serologi
Behandling:
Antibiotika: doksysyklin eller erytromycin
 1. Meyer Sauteur PM, Unger WWJ, van Rossum AMC, Berger C. The Art and Science of Diagnosing Mycoplasma pneumoniae Infection. Pediatr Infect Dis J. 2018;37(11):1192-1195. PubMed  
 2. Nir-Paz R, Saraya T. Mycoplasma pneumoniae infection. BMJ Best Practice, last reviewed 25 April 2023. bestpractice.bmj.com  
 3. Baum SG. Mycoplasma pneumoniae infection in adults. UpToDate, last updated Jan 03, 2023. www.uptodate.com  
 4. Chalker V, Stocki T, Litt D, et al. Increased detection of Mycoplasma pneumoniae infection in children in England and Wales, October 2011 to January 2012. Euro Surveill. 2012;17:pii:20081.
 5. Pereyre S, Charron A, Hidalgo-Grass C, et al. The spread of Mycoplasma pneumoniae is polyclonal in both an endemic setting in France and in an epidemic setting in Israel. PLoS One. 2012;7:38585. PubMed  
 6. Vallejo JG. Mycoplasma pneumoniae infection in children. UpToDate, last updated Feb 07, 2022. www.uptodate.com  
 7. Wang K, Gill P, Perera R, Thomson A, Mant D, Harnden A. Clinical symptoms and signs for the diagnosis of Mycoplasma pneumoniae in children and adolescents with community‐acquired pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD009175. DOI: 10.1002/14651858.CD009175.pub2. DOI  
 8. Smittevernveilederen. Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 23.02.2019. fhi.no  
 9. Loens K, Ieven M. Mycoplasma pneumoniae: Current Knowledge on Nucleic Acid Amplification Techniques and Serological Diagnostics. Front Microbiol 2016; 7: 448. pmid:27064893 PubMed  
 10. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument.Sist faglig oppdatert: 07. september 2022. www.helsedirektoratet.no  
 11. Gardiner SJ, Gavranich JB, Chang AB. Antibiotics for community-acquired lower respiratory tract infections secondary to Mycoplasma pneumoniae in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 8;1:CD004875. DOI: 10.1002/14651858.CD004875.pub5 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø