Hopp til hovedinnhold

Tuberkulose (TB)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis. Langvarig eksponering, høyt bakterietall og redusert immunforsvar disponerer
Forekomst:
I Norge i 2020 ble det meldt 160 nye tilfeller av tuberkulose, insidens 3 tilfeller per 100 000 innbyggere
Symptomer:
Klassisk lungetuberkulose: Hoste i mer enn 3 uker, etter hvert med oppspytt, vekttap og nedsatt allmenntilstand, feber og nattesvette
Funn:
Som ved lungebetennelse i akutt fase, det kan utvikles en mindre pleuraeffusjon
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved rtg. thorax, bekreftes ved direkte mikroskopi, dyrkning og PCR i oppspytt. Diagnosen latent tuberkulose stilles ved IGRA + rtg. thorax.
Behandling:
DOT - direkte observert terapi, standard isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol. Andre alternativer finnes

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Smitteoppsporing etter påvist lungetuberkulose

Rutineundersøkelse for tuberkulose (screening)

Andre undersøkelser i sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Plikt til tuberkuloseundersøkelse (screening)

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Meldingsplikt

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Brosjyrer beregnet på innvandrere

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Røntgen-bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Signe Sende Osen, overlege i lungesykdommer, Lungeavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø