Hopp til hovedinnhold

Tuberkulose (TB)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis. Langvarig eksponering, høyt bakterietall og redusert immunforsvar disponerer
Forekomst:
I Norge i 2020 ble det meldt 160 nye tilfeller av tuberkulose, insidens 3 tilfeller per 100 000 innbyggere
Symptomer:
Klassisk lungetuberkulose: Hoste i mer enn 3 uker, etter hvert med oppspytt, vekttap og nedsatt allmenntilstand, feber og nattesvette
Funn:
Som ved lungebetennelse i akutt fase, det kan utvikles en mindre pleuraeffusjon
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved rtg. thorax, bekreftes ved direkte mikroskopi, dyrkning og PCR i oppspytt. Diagnosen latent tuberkulose stilles ved IGRA + rtg. thorax.
Behandling:
DOT - direkte observert terapi, standard isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol. Andre alternativer finnes
 1. Horne DJ, Narita M. Pulmonary tuberculosis. BMJ Best Practice, last updated March 2018. bestpractice.bmj.com  
 2. Arnesen TM. Fakta om tuberkulose. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 28.04.2022. www.fhi.no  
 3. Furin J, Cox H, Pai M. Tuberculosis. Lancet. 2019;393(10181):1642-1656. PMID: 30904262 PubMed  
 4. WHO. Fact sheet. Tuberculosis. Published 14 October 2021. www.who.int  
 5. LoBue PA, Mermin JH. Latent tuberculosis infection: the final frontier of tuberculosis elimination in the USA. Lancet Infect Dis. 2017;17(10):e327-e333. PMID: 28495525 PubMed  
 6. Velayati AA, Masjedi MR, Farnia P, et al. Emergence of new formsof totally drug-resistant tuberculosis bacilli: super extensivelydrug-resistant tuberculosis or totally drug-resistant strains in Iran.Chest 2009; 136: 420–5.
 7. Tuberkuloseveilederen. Diagnostikk av tuberkulose. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 20.02.2019. www.fhi.no  
 8. Pai M, Zwerling A, Menzles D. Systematic review: T-cell-based assays for the diagnosis of latent tuberculosis infection: an update. Ann Intern Med 2008; 149:
 9. Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention clinical practice guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. Clin Infect Dis. 2017;64:e1-e33.
 10. Storla, D. Tar vi tuberkulose på alvor?. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 11. Johnson JL, Hadad DJ, Dietze R, et al. Shortening treatment in adults with non-cavitary tuberculosis and 2-month culture conversion. Am J Respir Crit Care Med 2009; 180: 558-63. PubMed  
 12. Tuberkuloseveilederen. Forebyggende behandling av latent tuberkulose (LTB). Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 08.06.2021. fhi.no  
 13. Tuberkuloseveilederen. Behandling av tuberkulose. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 11.08.2021. www.fhi.no  
 14. Rodrigues LC, Mangtani P, Abubakar I. How does the level of BCG vaccine protection against tuberculosis fall over time? BMJ 2011;343:d5974. www.bmj.com  
 15. Roy A, Eisenhut M, Harris RJ, et al. Effect of BCG vaccination against Mycobacterium tuberculosis infection in children: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014; 349. www.bmj.com  
 16. Helsedirektoratet. Rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten lovlig opphold. Sist faglig oppdatert: 16.05.2019. www.helsedirektoratet.no  
 17. Tuberkuloseveilederen. Grupper med plikt til tuberkuloseundersøkelse. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 28.04.2022. www.fhi.no  
 18. Sotgiu G, Centis R, D'ambrosio L, Migliori GB. Tuberculosis Treatment and Drug Regimens. Cold Spring Harb Perspect Med. 2015 May; 5(5): a017822. . www.ncbi.nlm.nih.gov  
 19. Villarino ME, et al. Treatment for preventing tuberculosis in children and adolescents: A randomized clinical trial of a 3-month, 12-dose regimen of a combination of rifapentine and isoniazid JAMA Pediatr 2015; doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.3158 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Signe Sende Osen, overlege i lungesykdommer, Lungeavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø