Hopp til hovedinnhold

Asbestose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Interstitiell lungefibrose som skyldes innånding av asbeststøv
Forekomst:
Forekomsten av asbestose er usikker, men den er fallende
Symptomer:
Latensfase på 15-20 år etter eksponering før vage symptomer som økende pustevansker og tørrhose
Funn:
Endeinspiratoriske basale knatrelyder som kan høres hos 60-80%, ev. pleurale gnidningslyder
Diagnostikk:
Andre undersøkelser med patologiske funn er spirometri, rtg. thorax, blodgasser, CO-diffusjons kapasitet
Behandling:
Ingen behandling endrer forløpet. Oksygen lindrer symptomer
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim