Hopp til hovedinnhold

Asbestose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Interstitiell lungefibrose som skyldes innånding av asbeststøv
Forekomst:
Forekomsten av asbestose er usikker, men den er fallende
Symptomer:
Latensfase på 15-20 år etter eksponering før vage symptomer som økende pustevansker og tørrhose
Funn:
Endeinspiratoriske basale knatrelyder som kan høres hos 60-80%, ev. pleurale gnidningslyder
Diagnostikk:
Andre undersøkelser med patologiske funn er spirometri, rtg. thorax, blodgasser, CO-diffusjons kapasitet
Behandling:
Ingen behandling endrer forløpet. Oksygen lindrer symptomer
  1. Lauridsen HL, Bønløkke JH, Davidsen JR, Eldahl F, Huremovic J, Krüger K, Omland Ø, Shaker SB, Sherson D. Asbestose og pleurale plaques. Ugeskr Laeger. 2018 Jun 18;180(25):V10170773. Danish. PMID: 29938630.
  2. Rosenman KD. Asbestosis. BestPractice, last updated 12 Nov 2020. bestpractice.bmj.com  
  3. O'Reilly KMA, McLaughlin AM, Beckett WS. Asbestos-related lung disease. Am Fam Physician 2007; 75: 683-8. American Family Physician  
  4. Helland, Å., S. Solberg, and O.T. Brustugun, Incidence and survival of malignant pleural mesothelioma in Norway: a population-based study of 1686 cases. J Thorac Oncol, 2012; 7: 1858-61.
  5. American Thoracic Society. Diagnosis and initial management of nonmalignant diseases related to asbestos. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 691-715. PubMed  
  6. Markowitz SB, Levin SM, Miller A, et al. Asbestos, asbestosis, smoking, and lung cancer. New findings from the North American insulator cohort. Am J Respir Crit Care Med. 2013; 188: 90-96. PubMed  
  7. Dale MT, McKeough ZJ, Troosters T, Bye P, Alison JA. Exercise training to improve exercise capacity and quality of life in people with non-malignant dust-related respiratory diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD009385. DOI: 10.1002/14651858.CD009385.pub2. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim