Hopp til hovedinnhold

Pneumokonioser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sykdommer med opphopning av uorganisk støv i lungene med inflammasjon og fibrosedannelse
Forekomst:
Sjelden i våre dager. Færre enn 100 tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Kommer sent i sykdomsutviklingen og er kortpusthet, hoste, tetthet i brystet og/eller hvesing
Funn:
Er sjeldne og kommer første sent i forløpet
Diagnostikk:
Spirometri kan avdekke restriktivt og ev. obstruktivt mønster. Rtg. thorax gir diagnosen
Behandling:
Er symptomatisk og kan i uttalte tilfeller være oksygen, lungerehabilitering og ev. bronkodilaterende medisiner
  1. Rosenman KD. Pneumoconioses. BestPractice, last updated 24 Jan 2020. bestpractice.bmj.com  
  2. Ruston L. Chronic obstructive pulmonary disease and occupational exposure to silica. Rev Environ Health 2007;22:255-272. PubMed  
  3. Kuempel ED, Wheeler MW, Smith RJ, et al. Contributions of dust exposure and cigarette smoking to emphysema severity in coal miners in the United States. Am J Respir Crit Care Med 2009;180:257-264. PubMed  
  4. Rosenman KD, Reilly MJ, Gardiner J. Results of spirometry among individuals in a silicosis registry. J Occup Environ Med 2010;52:1173-1178. PubMed  
  5. teWaternaude JM, Ehrlich RI, Churchyard GJ, et al. Tuberculosis and silica exposure in South African gold miners. Occup Environ Med 2006;63:187-192. PubMed  
  6. Ross MH, Murray J. Occupational respiratory disease in mining. Occup Med (Lond) 2004;54:304-310. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø