Hopp til hovedinnhold

Pneumokonioser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sykdommer med opphopning av uorganisk støv i lungene med inflammasjon og fibrosedannelse
Forekomst:
Sjelden i våre dager. Færre enn 100 tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Kommer sent i sykdomsutviklingen og er kortpusthet, hoste, tetthet i brystet og/eller hvesing
Funn:
Er sjeldne og kommer første sent i forløpet
Diagnostikk:
Spirometri kan avdekke restriktivt og ev. obstruktivt mønster. Rtg. thorax gir diagnosen
Behandling:
Er symptomatisk og kan i uttalte tilfeller være oksygen, lungerehabilitering og ev. bronkodilaterende medisiner
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø