Hopp til hovedinnhold

Akutt astma, barn (< 12 år)

Sist revidert:

Sist revidert av:Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Risikofaktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Til sammenligning: PedSAFE-reviderte referanseverdier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Sykehusbehandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Oppfølging

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Video

Kilder

Sentrale kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Norsk Helseinformatikk
  • Martin Handeland, seksjonsoverlege, Poliklinikk Barn og ungdom, Barne- og ungdomssenteret, Sykehuset i Vestfold HF
  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø