Hopp til hovedinnhold

Akutt astma, barn (< 12 år)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023. Available from: www.ginasthma.org
 • Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder: Akutt astma . Siden lest 11.5.2023. 
 1. Nag T, Crowley S, Øymar K, et al. Akutt astma. Akuttveileder i pediatri. Siden lest 11.05.2023. www.helsebiblioteket.no  
 2. Nag T, Moen CA, Crowley S, et al.. Astma bronkiale – Barn og ungdom i alder 6–18 år. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist faglig oppdatert 01.01.2020. Siden lest 11.05.2023. www.helsebiblioteket.no  
 3. Nag T, Moen CA, Mikalsen I, et al.. Astma hos barn ≤ 5 år. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist faglig oppdatert 01.01.2021. Siden lest 11.05.2023. www.helsebiblioteket.no  
 4. BMJ Best Practice. Acute asthma exacerbation in children. Last reviewed 11 Apr 2023. Site visited 11 May 2023. bestpractice.bmj.com  
 5. Fu LS, Tsai MC. Asthma exacerbation in children: a practical review. Pediatr Neonatol 2014; 55(2): 83-91. pmid:24211086 PubMed  
 6. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023. Updated May 2023. Available from: www.ginasthma.org ginasthma.org  
 7. PedSAFE gruppen v. Mette Engan ved Barneklinikken HUS. 22.1.2015 www.pedsafe.no  
 8. Pierart F, Wildhaber JH, Vrancken I, et al. Washing plastic spacers in household detergent reduces electrostatic charge and greatly improves delivery. Eur Respir J 1999; 13: 673-8. PubMed  
 9. Norsk legemiddelhåndbok, L10.2.4.3 Ipratropium. Siden lest 15.5.2023. www.legemiddelhandboka.no  
 10. Ducharme FM, Chabot G, Polychronakos C, Glorieux F, Mazer B. Safety profile of frequent short courses of oral glucocorticoids in acute pediatric asthma: impact on bone metabolism, bone density, and adrenal function. Pediatrics 2003; 111: 376-83. Pediatrics  
 11. Chang AB, Clark R, Sloots TP, et al. A 5- versus 3-day course of oral corticosteroids for children with asthma exacerbations who are not hospitalized: a randomized controlled trial. Med J Aust 2008; 189: 306-10. PubMed  
 12. Grønseth IM, Nag T, Hoff Roland P-D. Ikke ytterlige inhalasjonssteroider ved astmaforverring. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 4(139): 328-30. pmid:30808099 PubMed  
 13. Norsk legemiddelhåndbok. T10.2.1.2 Akutt alvorlig astmaanfall. Sist endret 24.01.2022. legemiddelhandboka.no  
 14. Zhao Y, Han S, Shang J, Zhao X, Pu R, Shi L. Effectiveness of drug treatment strategies to prevent asthma exacerbations and increase symptom-free days in asthmatic children: a network meta-analysis. J Asthma. 2015 Oct;52(8):846-57. Epub 2015 Jun 10. PMID: 26061910. PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Norsk Helseinformatikk
 • Martin Handeland, seksjonsoverlege, Poliklinikk Barn og ungdom, Barne- og ungdomssenteret, Sykehuset i Vestfold HF
 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø