Hopp til hovedinnhold

Akutt astma, barn (< 12 år)

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021. Available from: www.ginasthma.org
 • Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder: Akutt astma . Revidert 2018. 
 1. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder. Akutt astma. Revidert 2018. Siden besøkt 13.11.2021. www.helsebiblioteket.no  
 2. Nag T, Moen CA, Crowley S, et al.. Astma bronkiale – Barn og ungdom i alder 6–18 år. Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening. Generell veileder. Revidert 2020. Siden besøkt 13.11.2021. www.helsebiblioteket.no  
 3. Nag T, Moen CA, Mikalsen I, et al.. Astma hos barn ≤ 5 år. Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening. Generell veileder. Revidert 2021. Siden besøkt 13.11.2021. www.helsebiblioteket.no  
 4. BMJ Best Practice. Acute asthma exacerbations in children. Last reviewed 13 Oct 2021. Site visited 13 Nov 2021. bestpractice.bmj.com  
 5. Fu LS, Tsai MC. Asthma exacerbation in children: a practical review. Pediatr Neonatol 2014; 55(2): 83-91. pmid:24211086 PubMed  
 6. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021. Available from: www.ginasthma.org
 7. PedSAFE gruppen v. Mette Engan ved Barneklinikken HUS. 22.1.2015 www.pedsafe.no  
 8. Pierart F, Wildhaber JH, Vrancken I, et al. Washing plastic spacers in household detergent reduces electrostatic charge and greatly improves delivery. Eur Respir J 1999; 13: 673-8. PubMed  
 9. Norsk legemiddelhåndbok, L10.2.4.3 Ipratropium www.legemiddelhandboka.no  
 10. Ducharme FM, Chabot G, Polychronakos C, Glorieux F, Mazer B. Safety profile of frequent short courses of oral glucocorticoids in acute pediatric asthma: impact on bone metabolism, bone density, and adrenal function. Pediatrics 2003; 111: 376-83. Pediatrics  
 11. Chang AB, Clark R, Sloots TP, et al. A 5- versus 3-day course of oral corticosteroids for children with asthma exacerbations who are not hospitalized: a randomized controlled trial. Med J Aust 2008; 189: 306-10. PubMed  
 12. Grønseth IM, Nag T, Hoff Roland P-D. Ikke ytterlige inhalasjonssteroider ved astmaforverring. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 4(139): 328-30. pmid:30808099 PubMed  
 13. Norsk legemiddelhåndbok. T10.2.1.2 Akutt alvorlig astmaanfall. Publisert 27.01.2016 legemiddelhandboka.no  
 14. Zhao Y, Han S, Shang J, Zhao X, Pu R, Shi L. Effectiveness of drug treatment strategies to prevent asthma exacerbations and increase symptom-free days in asthmatic children: a network meta-analysis. J Asthma. 2015 Oct;52(8):846-57. Epub 2015 Jun 10. PMID: 26061910. PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Norsk Helseinformatikk
 • Martin Handeland, seksjonsoverlege, Poliklinikk Barn og ungdom, Barne- og ungdomssenteret, Sykehuset i Vestfold HF
 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø