Hopp til hovedinnhold

Akutt astma, ungdom (≥ 12 år) og voksen

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt astma er astma-anfall med umiddelbart behov for behandling. Astma-forverringer er episoder med økende astmabesvær som krever endret behandling
Forekomst:
Vanlig komplikasjon hos pasienter med astma
Symptomer:
Følelse av tetthet i brystet, tung pust, hoste, åndenød
Funn:
Kliniske funn avhenger av grad av astma: tungpustet, pipelyder, forlenget ekspirium
Diagnostikk:
Hovedsakelig klinisk diagnose
Behandling:
Behandlingen avhenger av anfallets alvorlighetsgrad: inhalasjon med ß2-agonist, administrasjon av glukokortikoid, ev. oksygen, ev. sykehusinnleggelse
 • Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023. Available from: www.ginasthma.org
 • Langhammer A, Jakobsen A, Sjaastad G, Østrem A. Astmaveileder for allmennpraksis. 2022. Lunger i praksis 
 1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023. Available from: www.ginasthma.org ginasthma.org  
 2. Jackson DJ, Johnston SL. The role of viruses in acute exacerbations of asthma. J Allergy Clin Immunol. 2010 Jun;125(6):1178-87; quiz 1188-9. PMID: 20513517 PubMed  
 3. Orellano P, Quaranta N, Reynoso J, Balbi B, Vasquez J. Effect of outdoor air pollution on asthma exacerbations in children and adults: Systematic review and multilevel meta-analysis. PLoS One. 2017 Mar 20;12(3):e0174050. PMID: 28319180 PubMed  
 4. Andrew E, Nehme Z, Bernard S, Abramson MJ, Newbigin E, Piper B, Dunlop J, Holman P, Smith K. Stormy weather: a retrospective analysis of demand for emergency medical services during epidemic thunderstorm asthma. BMJ. 2017 Dec 13;359:j5636. PMID: 29237604 PubMed  
 5. Norsk legemiddelhåndbok. T10.2.1.2 Akutt alvorlig astmaanfall. Sist endret 24.01.2022. www.legemiddelhandboka.no  
 6. Felleskatalogen. Ventoline. Forsiktighetsregler. Siden besøkt 22.03.2022. www.felleskatalogen.no  
 7. Pierart F, Wildhaber JH, Vrancken I, et al. Washing plastic spacers in household detergent reduces electrostatic charge and greatly improves delivery. Eur Respir J 1999; 13: 673-8. PubMed  
 8. Langhammer A, Jakobsen A, Sjaastad G, Østrem A. Astmaveileder for allmennpraksis. 2022. www.lungeripraksis.no  
 9. Grønseth IM, Nag T, Hoff Roland P-D. Ikke ytterlige inhalasjonssteroider ved astmaforverring. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 4(139): 328-30. pmid:30808099 PubMed  
 10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management. NICE guideline [NG80]. Published date: 29 November 2017 Last updated: 22 March 2021. www.nice.org.uk  
 11. Richards RN. Side effects of short-term oral corticosteroids. J Cutan Med Surg 2008; 12(2): 77-81. pmid:18346404 PubMed  
 12. Legevakt håndboken. Gyldendal Akademisk, 2021. lvh.no  
 13. Joseph KS, Blais L, Ernst P, Suissa S. Increased morbidity and mortality related to asthma among asthmatic patients who use major tranquillisers. BMJ 1996;312:79-82 British Medical Journal  
 14. FitzGerald JM, Macklem P. Fatal asthma. Annu Rev Med 1996;47:161-8 PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL