Hopp til hovedinnhold

Anstrengelsesutløst bronkospasme (EIB)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Er en forbigående og reversibel luftveisobstruksjon som vanligvis oppstår innen kort tid etter fysisk anstrengelse hos en person med eller uten underliggende astma
Forekomst: 
Forekommer først og fremst blant individer som driver med utholdenhetsidretter som krever høy minuttventilasjon. Miljøfaktorer som tørr luft, kulde, allergener og stoffer som irriterer luftveiene kan forverre tilstanden 
Symptomer: 
Kortpustet, tetthet i brystet, hoste eller hvesing umiddelbart etter eller noen ganger under intens fysisk utholdenhetsaktivitet
Funn: 
I akuttfasen foreligger takypné og pipelyder under ekspirasjon. Etter 60 min. hvile normale funn
Diagnostikk: 
Tilleggsundersøkelser er spirometri utført i hvile og etter belastning  
Behandling:
Oppmuntre til regelmessig fysisk aktivitet. Hurtigvirkende bronkodilaterende medisin (kortidsvirkende β2-agonist eller ICS-formoterol) og oppvarming før hard aktivitet. Gradvis reduksjon av belastning etter hard aktivitet Obs WADAs dopingregler
 • Smoliga JM, Weiss P, Rundell KW. Exercise induced bronchoconstriction in adults: evidence based diagnosis and management. BMJ 2016; 352: h6951. pmid:26762594
 • Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2022. Available from www.ginasthma.org
 1. Smoliga JM, Mohseni ZS, Berwager JD, et al. Common causes of dyspnoea in athletes: a practical approach for diagnosis and management. Breathe (Sheff) 2016 Jun; 12(2): e22-37. pmid:27408644 PubMed  
 2. Weiler JM, Anderson SD, Randolph C, et al; American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology. Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-induced bronchoconstriction: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2010;105(suppl):S1-47
 3. Smoliga JM, Weiss P, Rundell KW. Exercise induced bronchoconstriction in adults: evidence based diagnosis and management. BMJ 2016; 352: h6951. pmid:26762594 PubMed  
 4. Weiler JM, Brannan JD, Randolph CC, Hallstrand TS, Parsons J, Silvers W, Storms W, Zeiger J, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Greenhawt M, Khan D, Lang D, Nicklas RA, Oppenheimer J, Portnoy JM, Schuller DE, Tilles SA, Wallace D. Exercise-induced bronchoconstriction update-2016. J Allergy Clin Immunol. 2016 Nov;138(5):1292-1295.e36. Epub 2016 Sep 21. PMID: 27665489. PubMed  
 5. Weiss P, Rundell KW. Imitators of exercise-induced bronchoconstriction. Allergy Asthma Clin Immunol. 2009; 5(1): 7. pmid:20016690 PubMed  
 6. de Aguiar KB, Anzolin M, Zhang L. Global prevalence of exercise-induced bronchoconstriction in childhood: A meta-analysis. Pediatr Pulmonol 2018; Jan 24: epub ahead of print. pmid:29364581 PubMed  
 7. Molis MA, Molis WE. Exercise-induced bronchospasm. Sports Health 2010 Jul; 2(4): 311-17. doi:10.1177/1941738110373735 DOI  
 8. Wilber RL, Rundell KW, Szmedra L, Jenkinson DM, Im J, Drake SD. Incidence of exercise-induced bronchospasm in Olympic winter sport athletes. Med Sci Sports Exerc 2000; 32: 732-7. PubMed  
 9. Parsons JP, Mastronarde JG. Exercise-induced bronchoconstriction in athletes. Chest 2005; 128: 3966-74. PubMed  
 10. Weiler JM, Hallstrand TS, Parsons JP, et al. Improving screening and diagnosis of exercise-induced bronchoconstriction: a call to action. J Allergy Clin Immunol Pract 2014; 2(3): 275-80. pmid:24811017 PubMed  
 11. Parsons JP, Hallstrand TS, Mastronarde JG, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: exercise-induced bronchoconstriction. Am J Resp Crit Care Med 2013. doi:10.1164/rccm.201303-0437ST DOI  
 12. Weiler JM, Bonini S, Coifman R, et al. Ad Hoc Committee of Sports Medicine Committee of American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Work Group report: exercise-induced asthma. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 1349-58. PubMed  
 13. Carlsen KH, Anderson SD, Bjermer L, et al. Exercise-induced asthma, respiratory and allergic disorders in elite athletes: epidemiology, mechanisms and diagnosis: part I of the report from the Joint Task Force of the European Respiratory Society (ERS) and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) in cooperation with GA2LEN. Allergy 2008 Apr; 63(4): 387-403. pmid:18315727 PubMed  
 14. Pasnick SD, Carlos WG 3rd, Arunachalam A, et al. Exercise-induced bronchoconstriction. Ann Am Thorac Soc 2014 Dec; 11(10): 1651-2. pmid:25549031 PubMed  
 15. Røksund OD, Heimdal JH, Clemm H. Exercise inducible laryngeal obstruction: diagnostics and management. Paediatr Respir Rev 2016 ; Jul 18: S1526-0542. doi:10.1016/j.prrv.2016.07.003 DOI  
 16. Nielsen EW, Hull JH, Backer V. High prevalence of exercise-induced laryngeal obstruction in athletes. Med Sci Sports Exerc 2013 Nov; 45(11): 2030-5. pmid:23657163 PubMed  
 17. Krafczyk MA, Asplund CA. Exercise-induced bronchoconstriction: diagnosis and management. Am Fam Physician 2011: 84; 427-34.
 18. Langhammer A, Jakobsen A, Sjaastad G, Østrem A. Astmaveileder for allmennpraksis. 2022. www.lungeripraksis.no  
 19. Sonna LA, Angel KC, Sharp MA, Knapik JJ, Patton JF, Lilly CM. The prevalence of exercise-induced bronchospasm among US Army recruits and its effects on physical performance. Chest 2001;119:1676-84. PubMed  
 20. Latorre-Román PÁ, Navarro-Martínez AV, García-Pinillos F. The effectiveness of an indoor intermittent training program for improving lung function, physical capacity, body composition and quality of life in children with asthma. J Asthma 2014 Jun; 51(5): 544-51. pmid:24471516 PubMed  
 21. Carlsen K-H. Fysisk aktivitet og luftveissykdommer, astma og allergi. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3305-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 22. Stickland MK, Rowe BH, Spooner CH, et. al. Effect of warm-up exercise on exercise-induced bronchoconstriction. Med Sci Sports Exerc 2012 Mar; 44(3): 383-91. pmid:21811185 PubMed  
 23. Beuther DA, Martin RJ. Efficacy of a heat exchanger mask in cold exercise-induced asthma. Chest 2006; 129: 1188-93. PubMed  
 24. World anti-doping agency. Prohibited list. Publication date 01 Jan 2022. www.wada-ama.org  
 25. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2022. Available from www.ginasthma.org ginasthma.org  
 26. Koh M, Tee A, Lasserson T, Irving L. Inhaled corticosteroids compared to placebo for prevention of exercise induced bronchoconstriction. Cochrane Database Syst Rev, issue 3, 2007. The Cochrane Library  
 27. Philip G, Pearlman DS, Villarán C, et al. Single-dose montelukast or salmeterol as protection against exercise-induced bronchoconstriction. Chest 2007; 132: 875-83. PubMed  
 28. Leff JA, Busse WW, Pearlman D, Bronsky EA, Kemp J, Hendeles L, et al. Montelukast, a leukotriene-receptor antagonist, for the treatment of mild asthma and exercise-induced bronchoconstriction. N Engl J Med 1998;339:147-52. New England Journal of Medicine  
 29. Raissy HH, Harkins M, Kelly F, Kelly HW. Pretreatment with albuterol versus montelukast for exercise-induced bronchospasm in children. Pharmacotherapy 2008; 28: 287-94. PubMed  
 30. Edelman JM, Turpin JA, Bronsky EA, et al. Oral montelukast compared with inhaled salmeterol to prevent exercise-induced bronchoconstriction. A randomized, double-blind trial. Exercise Study Group. Ann Intern Med 2000; 132: 97-104. Annals of Internal Medicine  
 31. FDA. Press Announcements. FDA Requires Stronger Warning About Risk of Neuropsychiatric Events Associated with Asthma and Allergy Medication Singulair and Generic Montelukast. March 2020. www.fda.gov  
 32. Tan RA, Spector SL. Exercise-induced asthma: diagnosis and management. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89:226-35. PubMed  
 33. Wilkinson M, Hart A, Milan SJ, et al. Vitamins C and E for asthma and exercise-induced bronchoconstriction. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun; 17;(6): CD010749. doi:10.1002/14651858.CD010749.pub2. DOI  
 34. World Anti-Doping Agency. Prohibited at all times. Beta-2 agonists. www.wada-ama.org  
 35. Antidoping Norge. Regler. Dopinglisten. Dopinggruppe S3: beta-2 agonister antidoping.no  
 36. Tan RA, Spector SL. Exercise-induced asthma. Sports Med 1998;25:1-6. PubMed  
 37. O'Byrne PM, Barnes PJ, Wood RA. Exercise-induced bronchoconstriction. www.uptodate.com , sist oppdatert 23.10.2019. Siden besøkt 6.8.2020. UpToDate  
 38. Grove A, Lipworth BJ. Bronchodilator subsensitivity to salbutamol after twice daily salmeterol in asthmatic patients. Lancet 1995;346:201-6. PubMed  
 39. Antidoping Norge. Legemiddelsøk. Symbicort. Siden besøkt 21.05.2021. www.antidoping.no  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim
 • Arnulf Langhammer MD, Phd., Professor. NTNU, HUNT forskningssenter, Levanger