Hopp til hovedinnhold

Exercise induced laryngeal obstruction (EILO)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Akutt sammentrekning av strupen som fører til tungpusthet under maksimal fysisk anstrengelse
Forekomst:
Prevalens i området 5-7% hos ungdommer og yngre voksne
Symptomer:
Pustevansker med inspiratorisk stridor som melder seg under maksimal ventilasjon under fysisk belastning, og som gir seg etter 1-5 minutters hvile
Funn:
Under anfall ses forlenget inspirium med stridor som kan føre til følelse av kvelning og utløse panikk og hyperventilasjon
Diagnostikk:
Diagnosen kan stilles ved typisk klinikk, men bekreftes ved kontinuerlig laryngoskopisk undersøkelse under belastning (CLE-test) 
Behandling:
Består av informasjon, trening av pusteteknikk, og avspenning rundt strupen. Ev. operasjon dersom konservativ behandling ikke fører fram
 1. Sayad E, Das S. Exercise Induced Laryngeal Obstruction. StatPearls (Internet). Last Update: January 2, 2023. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Christensen PM, Heimdal JH, Christopher KL, Bucca C, Cantarella G, Friedrich G, et al. . ERS/ELS/ACCP 2013 international consensus conference nomenclature on inducible laryngeal obstructions. Eur Respir Rev. 2015; 24: 445–50. pmid: 26324806 PubMed  
 3. Johansson H, Norlander K, Berglund L, et al. Prevalence of exercise-induced bronchoconstriction and exercise-induced laryngeal obstruction in a general adolescent population. Thorax 2015; 70: 57–63. pmid: 25380758 PubMed  
 4. Christensen PM, Thomsen SF, Rasmussen N, Backer V. Exercise-induced laryngeal obstructions: prevalence and symptoms in the general public. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268: 1313-9. pmid:21528411 PubMed  
 5. Shay EO, Sayad E, Milstein CF. Exercise-induced laryngeal obstruction (EILO) in children and young adults: From referral to diagnosis. Laryngoscope. 2020;130(6):E400-E406. PMID: 31498449 PubMed  
 6. Lee J, Denton E, Hoy R, et al. Paradoxical Vocal Fold Motion in Difficult Asthma Is Associated with Dysfunctional Breathing and Preserved Lung Function. J Allergy Clin Immunol Pract 2020; 8: 2256-62. pmid:32173506 PubMed  
 7. Halvorsen T, Walsted ES, Bucca C, et al. Inducible laryngeal obstruction: an official joint European Respiratory Society and European Laryngological Society statement. Eur Respir J 2017. pmid:28889105 PubMed  
 8. Nielsen EW, Hull JH, Backer V, et al. High prevalence of exercis-induced laryngeal obstruction in athletes. Med Sci Sports Exerc 2013; 45: 2030-5. pmid:23657163 PubMed  
 9. Røksund OD, Heimdal JH, Clemm H, Vollsæter M, Halvorsen T. Exercise inducible laryngeal obstruction: diagnostics and management.. Paediatr Respir Rev 2017; 21: 86. pmid:27492717 PubMed  
 10. Liyanagedera S, McLeod R, Elhassan HA. Erratum to: Exercise induced laryngeal obstruction: a review of diagnosis and management. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Sep;274(9):3557. PubMed  
 11. Liyanagedara S, McLeod R, Elhassan HA. Exercise induced laryngeal obstruction: a review of diagnosis and management. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017; 274: 1781-9. pmid:27730324 PubMed  
 12. Muralitharan P, Carlsen P, Hilland M, et al. Use of inhaled ipratropium bromide to improve exercise-induced laryngeal obstruction cannot be recommended. ERJ Open Res. 2023;9(1):00308-2022. Published 2023 Jan 23. PMID: 36699648 PubMed  
 13. Maat RC, Hilland M, Røksund OD, et al. Exercise-induced laryngeal obstruction: natural history and effect of surgical treatment. Eur. Arch. Otorhinolaryngol 2011; 268: 1485-92. pmid:21643933 PubMed  
 14. Olin JT. Exercise-Induced Laryngeal Obstruction: When Pediatric Exertional Dyspnea Does not Respond to Bronchodilators. Front Pediatr 2019|. pmid:30881950 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL