Hopp til hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sykdommen karakteriseres ved kroniske luftveissymptomer og vedvarende luftstrømsobstruksjon som skyldes sykelige forandringer i luftveiene og/eller alveolene. Forårsakes av interaksjoner mellom genetiske- og miljøfaktorer som kan skade lungene, gjennom livet.
Forekomst: 
Ca. 7% av befolkningen over 40 år i Norge. Forekomsten øker med økende alder og varighet av eksponering for skadelige partikler og gasser som tobakksrøyk, men kols forekommer også hos personer som aldri har røykt. Omtrent lik forekomst hos menn og kvinner i høyinntektsland.
Symptomer:
Kronisk og progredierende tung pust ved mindre anstrengelser, ev. kronisk hoste og økt slimproduksjon. Utvikles langsomt over mange år. Før diagnosen stilles ses ofte gjentatte bronkitter eller nedre luftveisinfeksjoner.
Funn: 
I tidlig fase ingen typiske funn, men etter hvert ofte fremmedlyder over lungene, hørbar og synlig tung pust. Spirometri viser vedvarende luftstrømsobstruksjon etter bronkodilator.
Diagnostikk:
Typiske symptomer og oppfyllelse av kols-kriteriene ved minst to spirometrimålinger i stabil fase. Spirometrimålet som brukes i Norge, er "lower limit of normal" (LLN) som grenseverdi. Internasjonalt brukes det fortsatt FEV1/FVC < 0,7 post bronkodilator som kriterium. Alvorlighetsgrad bedømmes ift. grad av luftstrømsobstruksjon (GOLD 1-4) og symptombelastning (GOLD A, B, E). Utredning av differensialdiagnoser og komorbide tilstander. Rutinekontroll minst x 1 årlig.
Behandling:
Redusere, helst unngå eksponering for kjente risikofaktorer (tobakksrøyk, skadelig støv, gass og damp, etc.). Forebyggende vaksiner. Fysisk aktivitet, trening, lungerehabilitering. Bronkodilatorer til inhalasjon, hos noen pasienter i kombinasjon med ICS. Andre betennelsesdempende medisiner (spesialistoppgave). Ev. slimløsende medisiner. Ved eksaserbasjoner ev. kur med systemiske glukokortikoider, ev. antibiotika. Ved alvorlig kols ev. oksygen- og ventilatorbehandling, unntaksvis spesifikke kirurgiske eller bronkoskopiske intervensjoner. 
 • Helsedirektoratet. Kols – diagnostisering og behandling . Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 15. februar 2022. Siden besøkt 21.02.2022. 
 • Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2023 report). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Available from: http://goldcopd.org
 1. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2023 report). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Available from: http://goldcopd.org goldcopd.org  
 2. Agustí A, Celli BR, Criner GJ, et al.. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2023 Report: GOLD Executive Summary. Eur Respir J. 2023 Apr 1;61(4):2300239. doi: 10.1183/13993003.00239-2023. PMID: 36858443 PubMed  
 3. Hetlevik Ø, Melbye H, Gjesdal S. GP Utilisation by Education Level Among Adults With COPD or Asthma: A Cross-Sectional Register-Based Study. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26: 16027. pmid:27279354 PubMed  
 4. Melbye H, Helgeland J, Karlstad Ø, et al. Is the Disease Burden From COPD in Norway Falling Off? A Study of Time Trends in Three Different Data Sources. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2020; 15: 323-334. pmid:32103931 PubMed  
 5. Lamprecht B, McBurnie M, Vollmer W, et al. COPD in Never Smokers. Chest 2011; 139: 752–763. doi:10.1378/chest.10-1253. Pmid: 20884729 PubMed  
 6. Folkehelseinstituttet. Tall fra Dødsårsaksregisteret for 2020. www.fhi.no  
 7. Bhatta L, Leivseth L, Mai XM, et al.. Prevalence and trend of COPD from 1995-1997 to 2006-2008: The HUNT study, Norway. Respir Med. 2018 May;138:50-56. doi: 10.1016/j.rmed.2018.03.020. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29724393 PubMed  
 8. Gibson GJ, Loddenkemper R, Sibille Y, et al. European lung white book, chapter 13 (COPD). European Respiratory Society. ERS Publications Office, 2016.
 9. WHO, newsroom, fact sheets: The top 10 causes of death. Publisert 9.12.2020. www.who.int  
 10. Adeloye D, Song P, Zhu Y, Campbell H, Sheikh A, Rudan I; NIHR RESPIRE Global Respiratory Health Unit. Global, regional, and national prevalence of, and risk factors for, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 2019: a systematic review and modelling analysis. Lancet Respir Med. 2022 May;10(5):447-458. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00511-7. Epub 2022 Mar 10. PMID: 35279265 PubMed  
 11. Chapman KR, Mannino DM, Soriano JB et al. Epidemiology and costs of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2006; 27: 188-207. PubMed  
 12. Johannessen A, Omenaas ER, Bakke PS, Gulsvik A. Implications of reversibility testing on prevalence and risk factors for chronic obstructive pulmonary disease: a community study. Thorax 2005; 60: 842-7. PubMed  
 13. Whittemore AS, Perlin SA, DiCiccio Y. Chronic obstructive pulmonary disease in lifelong nonsmokers: results from NHANES: Am J Public Health 1995; 85: 702-6.
 14. Fletcher C, Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J 1977; 1: 1645-8. PubMed  
 15. Danielsen SE, Løchen ML, Medbø A, et al. A new diagnosis of asthma or COPD is linked to smoking cessation – the Tromsø study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1453-8. pmid:27418818 PubMed  
 16. Yin P, Jiang CQ, Cheng KK et al. Passive smoking exposure and risk of COPD among adults in China: the Guangzhou Biobank Cohort Study. Lancet 2007; 370: 751-7. PubMed  
 17. Dockery DW, Brunekreef B. Longitudinal studies of air pollution effects on lung function. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154 (6 pt 2) (suppl): S250-6.
 18. Li MH, Fan LC, Mao B, et al.. Short-term Exposure to Ambient Fine Particulate Matter Increases Hospitalizations and Mortality in COPD: A Systematic Review and Meta-analysis. Chest 2016 Feb; 149(2): 447-458. pmid:26111257 PubMed  
 19. Liu S, Zhou Y, Liu S, et al.. Association between exposure to ambient particulate matter and chronic obstructive pulmonary disease: results from a cross-sectional study in China. Thorax 2017 Sep; 72(9): 788-795. pmid:27941160 PubMed  
 20. Stern AD, Morgan WJ, Wright AL, Guerra S and Martinez FD. Poor airway function in early infancy and lung function by age 22 years: a non-selective longitudinal cohort study. Lancet 2007; 370: 758-64. PubMed  
 21. Sørheim I-C, Gulsvik A, Bakke PS, et al. Genetikk ved kronisk obstruktiv lungesykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2104-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 22. American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease: ATS statement. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152 (5 pt 2) (suppl): S77-120.
 23. The Alpha-1-Antitrypsin Deficiency Registry Study Group. Survival and FEV1 decline in individuals with severe deficiency of alpha1-antitrypsin. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 49-59. PubMed  
 24. McCloskey SC, Patel BD, Hinchliffe SJ, et al . Siblings of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease have a significant risk of airflow obstruction. Am J Respir Crit Care Med 2001 Oct; 164(8 Pt 1): 1419-24. pmid:11704589 PubMed  
 25. Anthonisen NR, Connett JE, Kiley JP, et al. Effects of smoking intervention and the use of an inhaled anticholinergic bronchodilatior on the rate of decline of FEV 1 : the lung health study. JAMA 1994; 272: 1497-1505. Journal of the American Medical Association  
 26. Fabbri LM, Hurd SS. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD: 2003 update. Eur Respir J 2003; 22: 1-2. PubMed  
 27. Ringbæk T, Lange P, Mogensen T, Fezi S. Iltbehandling ved akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr Læger 2008; 170: 1634-8. PubMed  
 28. Singh D, Agusti A, Martinez FJ, et al. Blood Eosinophils and Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Science Committee 2022 Review. Am J Respir Crit Care Med. 2022;206(1):17-24. PubMed  
 29. Pascoe S, Locantore N, Dransfield MT, Barnes NC, Pavord ID. Blood eosinophil counts, exacerbations, and response to the addition of inhaled fluticasone furoate to vilanterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a secondary analysis of data from two parallel randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2015;3:435-442. PubMed  
 30. Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Dupilumab for COPD with Type 2 Inflammation Indicated by Eosinophil Counts. N Engl J Med. 2023;389(3):205-214. PubMed  
 31. Wilkinson TMA, Aris E, Bourne S, et al. A prospective, observational cohort study of the seasonal dynamics of airway pathogens in the aetiology of exacerbations in COPD. Thorax 2017; 72(10): 919-927. pmid:28432209 PubMed  
 32. Schneider D, Ganesan S, Comstock AT, et al. Increased cytokine response of rhinovirus-infected airway epithelial cells in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182(3): 332-40. pmid:20395558 PubMed  
 33. Garcha DS, Thurston SJ, Patel AR, et al. Changes in prevalence and load of airway bacteria using quantitative PCR in stable and exacerbated COPD. Thorax 2012;67:1075–80. PMID: 22863758 PubMed  
 34. Huang YJ, Sethi S, Murphy T, et al. Airway microbiome dynamics in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. J Clin Microbiol 2014;52:2813–23. PMID: 24850358 PubMed  
 35. van Oostrom SH, Engelfriet PM, Verschuren WMM. Aging-related trajectories of lung function in the general population-The Doetinchem Cohort Study. PLoS One 2018 ; 13(5): e0197250. pmid:29768509 PubMed  
 36. Scanlon PD, Connett JE, Waller LA, Altose MD, Bailey WC, Buist AS. Smoking cessation and lung function in mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease. The Lung Health Study. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 381-90. PubMed  
 37. Doherty DE. Early detection and management of COPD. What you can do to reduce the impact of this disabling disease. Postgrad Med 2002;111: 41-4,49-50,53.
 38. Ulvestad B, Lund MB. Tunnelarbeid gir økt risiko for kronisk obstruktiv lungesykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2292-5. PubMed  
 39. Paulin LM, Diette GB, Blanc PD, et al.. SPIROMICS Research Group. Occupational exposures are associated with worse morbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Mar 1;191(5):557-65. PMID: 25562375 PubMed  
 40. Bigna JJ, Kenne AM, Asangbeh SL, Sibetcheu AT. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in the global population with HIV: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2018; 6(2): e193-e202. pmid:29254748 PubMed  
 41. Barnes PJ, Burney PG, Silverman EK, et al.. Chronic obstructive pulmonary disease. Nat Rev Dis Primers. 2015 Dec 3;1:15076. PMID: 27189863.
 42. Hvidsten SC, Storesund L, Wentzel-Larsen T, et al. Prevalence and predictors of undiagnosed chronic obstructive pulmonary disease in a Norwegian adult general population. Clin Respir J 2010 Jan; 4(1): 13-21. pmid:20298413 PubMed  
 43. Helsedirektoratet. Kols – diagnostisering og behandling. Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 15. februar 2022. www.helsedirektoratet.no  
 44. Hirano T, Matsunaga K. Late-onset asthma: current perspectives. J Asthma Allergy. 2018 Feb 9;11:19-27. doi: 10.2147/JAA.S125948. PMID: 29445292 PubMed  
 45. Melbye H, Drivenes E, Dalbak LG, et al.. Asthma, chronic obstructive pulmonary disease, or both? Diagnostic labeling and spirometry in primary care patients aged 40 years or more. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2011;6:597-603. Epub 2011 Nov 17. PMID: 22135492 PubMed  
 46. Eltayara L, Ghezzo H, Milic-Emili J. Orthopnea and tidal expiratory flow limitation in patients with stable COPD. Chest 2001 Jan; 119(1): 99-104. pmid:11157590 PubMed  
 47. Dewar M, Curry RW Jr.. Chronic obstructive pulmonary disease: diagnostic considerations. Am Fam Physician 2006; 73(4): 669-76. pmid:16506711 PubMed  
 48. Melbye H. Nytten av klinisk lungeundersøkelse i diagnostikk av bronkial obstruksjon. En studie fra allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1999-2003. PubMed  
 49. Melbye H, Al-Ani S, Spigt M. Drop in lung function during asthma and COPD exacerbations - can it be assessed without spirometry?. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 3145-3152. pmid:27994453 PubMed  
 50. Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging. IS-2029N. Helsedirektoratet, 2012. helsedirektoratet.no  
 51. Enright PL, Kronmal RA, Higgins M et al. Spirometry reference values for women and men 65-85 years of age. Am Rev Respir Dis 1993;147:125-133. PubMed  
 52. Langhammer A, Jakobsen A, Sjaastad G, Østrem A. Astmaveileder for allmennpraksis. 2022. www.lungeripraksis.no  
 53. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023. Available from www.ginasthma.org ginasthma.org  
 54. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Publicerad: www.socialstyrelsen.se, december 2020. www.socialstyrelsen.se  
 55. Muller NL, Coxson H. Chronic obstructive pulmonary disease. 4: imaging the lungs in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2002; 57: 982-5. PubMed  
 56. Helsedirektoratet. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. Infeksjoner i nedre luftveier. Kols-forverring. Sist faglig oppdatert 07.09.2022. Siden besøkt 26.09.2023. www.helsedirektoratet.no  
 57. Hunskår S. Allmennmedisin, 4. utgave. Kapittel 3.9, Lunger og luftveier. Melbye H, Langhammer A: kols. Publisert av Gyldendal Norsk Forlag AS, 2023.
 58. Lange P, Marott JL, Vestbo J, et al. Prediction of the clinical course of chronic obstructive pulmonary disease, using the new GOLD classification: a study of the general population. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186(10): 975-81. pmid:22997207 PubMed  
 59. Global Initiative for chronic obstructive lung disease. GOLD COVID-19 guidance. Siden besøkt 04.05.2020. goldcopd.org  
 60. Willemse BWM, Postma DS, Timens W, ten Hacken NHT. The impact of smoking cessation on respiratory symptoms, lungfunction, airway hyperresponsiveness and inflammation. Eur Respir J 2004; 23: 464–476. DOI: 10.1183/09031936.04.00012704 DOI  
 61. Ferreira IM, Brooks D, White J, et al. Nutritional supplementation for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2012 Dec 12; 12: CD000998. pmid:23235577 PubMed  
 62. Austin MA, Wills KE, Blizzard L, et al. Effect og high flow oxygen on mortality in chronic obstgructive pulmonary disease patients in prehospital setting: randomised controlled trial. BMJ 2010; 341: c5462. BMJ (DOI)  
 63. Nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Helsedirektoratet, IS-2004. Utgitt 06/2012. helsedirektoratet.no  
 64. Walters JA, Tan DJ, White CJ, et al. Systemic corticosteroids for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 1;9:CD001288. Cochrane (DOI)  
 65. Vollenweider DJ, Jarrett H, Steurer-Stey CA, et al. Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2012; 2: CD010257. doi: 10.1002/14651858.CD010257 DOI  
 66. Ram FSF, Picot J, Lightowler J, Wedzicha JA. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD004104. DOI: 10.1002/14651858.CD004104.pub3 DOI  
 67. Beltaief K, Msolli MA, Zorgati A, et al. Nebulized terbutaline &amp; ipratropium bromide vs terbutaline alone in acute exacerbation of COPD requiring noninvasive ventilation: a randomized double blind controlled trial. Acad Emerg Med. 2018 Aug 29. doi: 10.1111/acem.13560. PMID: 30156361 PubMed  
 68. Bourbeau J, Sedeno MF, Metz K, et al.. Early COPD Exacerbation Treatment with Combination of ICS and LABA for Patients Presenting with Mild-to-Moderate Worsening of Dyspnea. COPD 2016; 13(4): 439-47. pmid:26752024 PubMed  
 69. Ställberg B, Selroos O, Vogelmeier C, Andersson E, Ekström T, Larsson K. Budesonide/formoterol as effective as prednisolone plus formoterol in acute exacerbations of COPD A double-blind, randomised, non-inferiority, parallel-group, multicentre study. Respiratory Research. 2009;10(1):11. doi:10.1186/1465-9921-10-11. pmid:19228428 PubMed  
 70. Stolz D, Hirsch HH, Schilter D, et al. Intensified Therapy with Inhaled Corticosteroids and Long-Acting β2-Agonists at the Onset of Upper Respiratory Tract Infection to Prevent Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2018; 197(9): 1136-1146. pmid:29266965 PubMed  
 71. Helsedirektoratet. Content from HDir API. Kols-eksaserbasjon. Innhold hentet 03.06.2020
 72. Miravitlles M, Moragas A, Hernández S, et al. Is it possible to identify exacerbations of mild to moderate COPD that do not require antibiotic treatment?. Chest 2013; 144(5): 1571-1577. pmid:23807094 PubMed  
 73. Butler CC, Gillespie D, White P, et al. C-Reactive Protein Testing to Guide Antibiotic Prescribing for COPD Exacerbations. N Engl J Med 2019; 381: 111-20. pmid:31291514 PubMed  
 74. Kew KM, Mavergames C, Walters JA. Long-acting beta-agonists for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013 Oct 15;10:CD010177. Cochrane (DOI)  
 75. Cheyne L, Irvin-Sellers MJ, White J. Tiotropium versus ipratropium bromide for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 9. Art. No.: CD009552. DOI: 10.1002/14651858.CD009552.pub3. DOI  
 76. Ismaila AS, Huisman EL, Punekar YS, et al.. Comparative efficacy of long-acting muscarinic antagonist monotherapies in COPD: a systematic review and network meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2015 Nov; 16;10: 2495-517. pmid:26604738 PubMed  
 77. Horita N, Goto A, Shibata Y, et al.. Long-acting muscarinic antagonist (LAMA) plus long-acting beta-agonist (LABA) versus LABA plus inhaled corticosteroid (ICS) for stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev 2017 Feb 10. pmid:28185242 PubMed  
 78. Gershon A, Croxford R, Calzavara A, et al. Cardiovascular safety of inhaled long-acting bronchodilators in individuals with chronic obstructive pulmonary disease. JAMA Intern Med 2013 May 20:1-9. doi:10.1001/jamainternmed.2013.1016. Pmid 23689820
 79. Kew KM, Dias S, Cates CJ. Long-acting inhaled therapy (beta-agonists, anticholinergics and steroids) for COPD: a network meta-analysis. Cochrane Database of Syst. Rev. 2014, Issue 3. Art. No.: CD010844. DOI: 10.1002/14651858.CD010844.pub2. DOI  
 80. Kew KM, Seniukovich A. Inhaled steroids and risk of pneumonia for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 3: CD010115. doi: 10.1002/14651858.CD010115.pub2 DOI  
 81. Calverley PMA, Rabe KF, Goehring U-M, et al. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised clinical trials. Lancet 2009; 374: 685-94. PubMed  
 82. Martinez, FJ, Calverley PMA, Goehring U-M, et al. Effect of roflumilast on exacerbations in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease uncontrolled by combination therapy (REACT): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2015 Mar 7;385(9971):857-66. PMID: 25684586 PubMed  
 83. Chong J, Leung B, Poole P. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 4;11:CD002309. doi: 10.1002/14651858.CD002309.pub4. DOI  
 84. Gauld DR, Pain MC, Rubinfeld AR, et al. Beta-blocking drugs and airways obstruction. Med J Aust 1978 Jul 28; 2(2): 88. pmid:40102 PubMed  
 85. Williams IP, Millard FJ. Severe asthma after inadvertent ingestion of oxprenolol. Thorax 1980;35:160.
 86. Short PM, Lipworth SIW, Elder DHJ, et al. Effect of β blockers in treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a retrospective cohort study . BMJ 2011; 342: d2549. BMJ (DOI)  
 87. Rutten FH, Zuithoff NP, Hak E, Grobbee DE, Hoes AW. Beta-blockers may reduce mortality and risk of exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med 2010; 170: 880-7. PubMed  
 88. Poole P, Chong J, Cates CJ. Mucolytic agents versus placebo for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Syst. Rev. 2015, Issue 7. Art. No.: CD001287. DOI: 10.1002/14651858.CD001287.pub5 DOI  
 89. Ryan NM, Birring SS, Gibson PG. Gabapentin for refractory chronic cough: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012 Aug 27. pmid:22951084. PubMed  
 90. Zhou Y, Zhong NS, Li X, et al.. Tiotropium in Early-Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 2017 Sep 7; 377(10): 923-935. pmid:28877027 PubMed  
 91. Calverley PMA, Anderson JA, Brook RD, et al. Fluticasone Furoate, Vilanterol, and Lung Function Decline in Patients with Moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Heightened Cardiovascular Risk. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Jan 1;197(1):47-55. doi: 10.1164/rccm.201610-2086OC. (Original) PMID: 28737971 PubMed  
 92. Wang M, Liou J, Lin CW, Tsai C, Wang Y, Hsu Y, Lai J. Association of Cardiovascular Risk With Inhaled Long-Acting Bronchodilators in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med. Published online January 02, 2018. PMID 29297057
 93. Feng J, Wang X, Li X, et al. Acupuncture for chronic obstructive pulmonary disease (COPD): A multicenter, randomized, sham-controlled trial. Medicine (Baltimore) 2016 Oct; 95(40): e4879. pmid:27749542 PubMed  
 94. Farver-Vestergaard I, Jacobsen D, Zachariae R, et al. Efficacy of psychosocial interventions on psychological and physical health outcomes in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. Psychoter Psychosom 2015; 84(1): 37-50. pmid:25547641 PubMed  
 95. Cramer H, Haller H, Klose P, et al. The risks and benefits of yoga for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2019 Jul 29:269215519860551. PMID: 31353959 PubMed  
 96. Shah PL, Slebos D-J, Cardoso PFG, et al. Bronchoscopic lung-volume reduction with Exhale airway stents for emphysema (EASE trial): randomised, sham-controlled, multicentre trial. Lancet 2011; 378: 997-1005. PubMed  
 97. van Wetering, Hoogendoorn M, Mol SJ, et al. Short- and long-term efficacy of a community-based COPD management programme in less advanced COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2010; 65: 7-13. PubMed  
 98. McCarthy B, Casey D, Devane D, et al. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 23;2:CD003793. PMID: 25705944 PubMed  
 99. Hjalmarsen A. Rehabilitering av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 609-12. PubMed  
 100. Lynn J. Perspectives on care at the close of life. Serving patients who may die soon and their families: the role of hospice and other services. JAMA 2001 Feb 21;285(7):925-932 PubMed  
 101. Simon ST, Higginson IJ, Booth S, et al. Benzodiazepines for the relief of breathlessness in advanced malignant and non-malignant diseases in adults. Cochrane Database Syst.Rev. 2010; 20:CD007354. Cochrane (DOI)  
 102. Folkehelseinstituttet: Vaksinasjonsveilederen. www.fhi.no  
 103. Herath SC, Normansell R, Maisey S, et al. Prophylactic antibiotic therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev. 2018 Oct 30;10:CD009764. doi: 10.1002/14651858.CD009764.pub3. (Review) Pmid: 30376188 PubMed  
 104. Han MK, Tayob N, Murray S, et al.. Predictors of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation reduction in response to daily azithromycin therapy. Am J Respir Crit Care Med 2014 Jun; 15;189(12): 1503-8. pmid:24779680 PubMed  
 105. Albert RK, Connett J, Bailey WC, et al.. Azithromycin for prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med 2011 Aug; 25;365(8): 689-98. pmid:21864166 PubMed  
 106. Criner GJ, Connett JE, Aaron SD, et al. Simvastatin for the prevention of exacerbations in moderate-to-severe COPD. N Engl J Med 2014; 370: 2201-10 New England Journal of Medicine  
 107. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, et al. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Jan 10. pii: thoraxjnl-2018-212092. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-212092. Pmid: 30630893 PubMed  
 108. Vestbo J, Edwards LD, Scanlon PD, et al. Changes in forced expiratory volume in 1 second over time in COPD. N Engl J Med 2011; 365: 1184-92. New England Journal of Medicine  
 109. Dewar M, Curry RW. Chronic obstructive pulmonary disease: diagnostic considerations. Am Fam Physician 2006; 73: 669-76. PubMed  
 110. Tkác J, Man SF, Sin DD. Systemic consequences of COPD. Ther Adv Respir Dis. 2007 Oct;1(1):47-59. PMID: 19124347 PubMed  
 111. Janson C, Johansson G, Ställberg B, et al. Identifying the associated risks of pneumonia in COPD patients: ARCTIC an observational study. Respir Res 2018; 19(1): 172. pmid:30200965 PubMed  
 112. Leung JM, Niikura M, Yang CWT, Sin DD. COVID-19 and COPD. Eur Respir J. 2020 Aug 13;56(2):2002108. PMID: 32817205 PubMed  
 113. Børvik T, Brækkan SK, Enga K, et al.. COPD and risk of venous thromboembolism and mortality in a general population. Eur Respir J 2016; 47(2): 473-81. pmid:26585434 PubMed  
 114. Karlsson CA, Isaksson M, Janson C. Inhalationssteroider kan ge sekundär binjurebarkssvikt. Läkartidningen 2014; 111: CTAZ
 115. Edvardsen A, Akero A, Christensen CC, et al. Air travel and chronic obstructive pulmonary disease: a new algorithm for pre-flight evaluation. Thorax 2012 Jul 6. pmid:22767877 PubMed  
 116. Pedone C, Scarlata S, Sorino C, Forastiere F, Bellia V, Antonelli Incalzi R. Does mild COPD affect prognosis in the elderly? BMC Pulm Med. 2010 Jun 7;10:35. PMID: 20529281 PubMed  
 117. Celli BR, Cote CG, Marin JM, et al. The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2004; 350: 1005-12. New England Journal of Medicine  
 118. Puhan MA, Garcia-Aymerich J, Frey M, et al. Expansion of the prognostic assessment of patients with chronic obstructive pulmonary disease: the updated BODE index and the ADO index. Lancet 2009; 374: 704-11. PubMed  
 119. Hoogendoorn M, Hoogenveen RT, Rutten-van Mölken MP, et al. Case fatality of COPD exacerbations: a meta-analysis and statistical modelling approach. Eur Respir J 2011 Mar; 37(3): 508-15. pmid:20595157 PubMed  
 120. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom. Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak. Mestad K, Gjerdevik M, Govertsen AK, et al. legehandboka.no  
 121. Sin DD, Wu LL, Man SFP. The relationship between reduced lung function and cardiovascular mortality: a population-based study and a systematic review of the literature. Chest 2005; 127: 1952-9. PubMed  
 122. Helsedirektoratet. Nyheter. Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging (anm. red.: inkluderer kols). Publisert 22.01.2019 helsedirektoratet.no  
 123. Walker PP, Pompilio PP, Zanaboni B, et al. Telemonitoring in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (CHROMED). A Randomized Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med 2018; 198(5): 620-628. pmid:29557669 PubMed  
 124. Rice KL, Dewan N, Bloomfield HE, et al. Disease management program for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 890-6. PubMed  
 125. Bucknall CE, Miller G, Lloyd SM, et al. Glasgow supported self-management trial (GSuST) for patients with moderate to severe COPD: randomised controlled trial. BMJ 2012; 344: e1060. BMJ (DOI)  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hasse Melbye, professor i allmennmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Per Bakke, overlege, professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus