Hopp til hovedinnhold

Spontan pneumothorax

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spontant oppstått tilstand der luft befinner seg i og akkumuleres i pleurarommet enten primært eller sekundært
Forekomst:
Insidens av primær spontan pneumothorax var i USA 7-18/100.000 blant menn og 1-6/100.000 blant kvinner
Symptomer:
Plutselig oppstått brystsmerter på affisert side og ev. tungpust
Funn:
I alvorlige tilfeller reduserte lungelyder, nedsatt taktilt fremitus og hyperresonans
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er EKG, rtg. thorax, CT thorax
Behandling:
Milde tilfeller kan observeres. Utvikling av tensjonspneumothorax krever umiddelbar avlastning. Residiverende tilfeller krever kirurgi, ev. bullektomi og pleurodese
 1. Bennett J, Vella C, Umerah O. Pneumothorax. BMJ Best Practice, last updated 09 Jul 2020.
 2. Tahir AI, Woldbæk PR, Kaljusto M. Pneumothorax -en kort oversikt og klinisk guide for behandling. Kirurgen. 12. juli 2021. www.kirurgen.no  
 3. Hallifax RJ, Goldacre R, Landray MJ, et al. Trends in the Incidence and Recurrence of Inpatient-Treated Spontaneous Pneumothorax, 1968-2016. JAMA 2018. doi:10.1001/jama.2018.14299 DOI  
 4. Jimidar N, Lauwers P, Govaerts E, Claeys M. The clicking chest: what exactly did Hamman hear? A case report of a left-sided pneumothorax. Eur Heart J Case Rep. 2020 Nov 12;4(6):1-5. PMID: 33442622 PubMed  
 5. Kenzaka T, Yamazaki Y. Electrocardiographic findings in left-sided pneumothorax. QJM. 2016 Jun;109(6):421-2. Epub 2016 Jan 19. PMID: 26792852 PubMed  
 6. O'Connor AR, Morgan WE. Radiological review of pneumothorax. BMJ 2005; 330: 1493-7. PubMed  
 7. MacDuff A, Arnold A, Harvey J; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010; 65 Suppl 2:ii18-ii31.
 8. Brown SGA, Ball EL, Perrin K, et al. Conservative versus Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax. N Engl J Med 2020; 382(5): 405-415. pmid:31995686 PubMed  
 9. Daley BJ. Pneumothorax. Medscape, last updated Dec 11, 2017. emedicine.medscape.com  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Leif Bjermer, professor i lungesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim