Hopp til hovedinnhold

Spontan pneumothorax

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spontant oppstått tilstand der luft befinner seg i og akkumuleres i pleurarommet enten primært eller sekundært
Forekomst:
Insidens av primær spontan pneumothorax var i USA 7-18/100.000 blant menn og 1-6/100.000 blant kvinner
Symptomer:
Plutselig opptreden av brystsmerter på den affiserte siden og tungpust
Funn:
I alvorlige tilfeller kan det påvises reduserte lungelyder, nedsatt taktilt fremitus og hyperresonans
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er EKG, rtg. thorax, CT thorax
Behandling:
Milde tilfeller trenger ingen behandling. Utvikling av tensjonspneumothorax krever torakotomi. Residiverende tilfeller kan kreve pleurodese
 1. Bennett J, Vella C, Umerah O. Pneumothorax. BMJ Best Practice, last updated 09 Jul 2020.
 2. Hallifax RJ, Goldacre R, Landray MJ, et al. Trends in the Incidence and Recurrence of Inpatient-Treated Spontaneous Pneumothorax, 1968-2016. JAMA 2018. doi:10.1001/jama.2018.14299 DOI  
 3. O'Connor AR, Morgan WE. Radiological review of pneumothorax. BMJ 2005; 330: 1493-7. PubMed  
 4. Brown SGA, Ball EL, Perrin K, et al. Conservative versus Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax. N Engl J Med 2020; 382(5): 405-415. pmid:31995686 PubMed  
 5. MacDuff A, Arnold A, Harvey J; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010; 65 Suppl 2:ii18-ii31.
 6. Tschopp JM, Rami-Porta R, Noppen M, et al. Management of spontaneous pneumothorax: state of the art. Eur Respir J 2006; 28: 637-650. PubMed  
 7. Lægehåndbogen. Spontan pneumothorax. Laegehandbogen, sist oppdatert 21.01.2016.
 8. Chen JS, Chan WK, Tsai KT, et al. Simple aspiration and drainage and intrapleural minocycline pleurodesis versus simple aspiration and drainage for the initial treatment of primary spontaneous pneumothorax: an open-label, parallel-group, prospective, randomised, controlled trial. Lancet 2013 Mar 11. PMID: 23489754. PubMed  
 9. Daley BJ. Pneumothorax. Medscape, last updated Dec 11, 2017. emedicine.medscape.com  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Leif Bjermer, professor i lungesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim