Hopp til hovedinnhold

Lungehamartom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en godartet svulst sammensatt av vevselementer som normalt finnes i et organ, men som vokser på en uorganisert måte
Forekomst:
Angis å finnes hos 0,25% av befolkningen
Symptomer:
Svulsten er i de fleste tilfeller asymptomatisk
Funn:
Normale kliniske funn
Diagnostikk:
Påvises gjerne tilfeldig på røntgen thorax og bekreftes enten ved karakteristiske funn på røntgen eller CT, eller histologisk
Behandling:
Svulsten fjernes ved uklarhet om diagnosen og ved plagsomme symptomer. For øvrig er behandlingen kun observasjon
  1. Seth R. Hamartoma. Medscape, last updated Oct 09, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Trotman-Dickenson B. Cystic lung disease: achieving a radiologic diagnosis. Eur J Radiol. 2014; 83: 39-46. PubMed  
  3. Khan AN. Lung hamartoma imaging. Medscape, last updated Nov 09, 2015. emedicine.medscape.com  
  4. Radosavljevic V, Gardijan V, Brajkovic M, Andric Z. Lung hamartoma--diagnosis and treatment. Med Arh. 2012. 66(4):281-2.
  5. Zakharov V, Schinstine M. Hamartoma of the lung. Diagn Cytopathol 2008;36(5):331-2. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)