Hopp til hovedinnhold

Lungekreft

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Omfatter alle kreftformer i lunger og bronkier. Rundt 90% er bronkialkreft, det skjelnes mellom småcellet og ikke-småcellet karsinom. Røyking er den dominerende årsaken
Forekomst:
Ledende dødsårsak av kreft blant menn. Er i flere land blitt den hyppigste også blant kvinner. Rundt 3000 nye tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Tidlige symptomer er hoste og hemoptyse, senere kan brystsmerter, tungpust, lungebetennelse, tretthet og vekttap opptre
Funn:
Varierer og kan mangle helt
Diagnostikk:
Røntgenfunn gir sterk mistanke, histologi gir endelig bekreftelse og fastsettelse av type karsinom
Behandling:
Bare 25% av tilfellene er operable. Kjemoterapi og stråleterapi aktuelt i tillegg til eller i stedet for kirurgi. Immunterapi og målstyrt behandling har livsforlengende effekt ved ikke-småcellet lungekreft.
 1. Lungekreft, mesoteliom og thymom - handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje. Helsedirektoratet. Oslo, 2023. helsedirektoratet.no  
 2. Kreftregisteret. Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 2022. Oslo, mai 2023 www.kreftregisteret.no  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2022. Oslo: Kreftregisteret, mai 2023 cms.legehandboka.no  
 4. Grimsrud TK, Skaug HK, Larsen IK. Lungekreft – endringer i insidens etter kjønn, alder og bostedsfylke 1984 – 2013. Tidsskr Nor Lægeforen 2015; 135: 1844-9. pmid:26534811 PubMed  
 5. Sanner T, Grimsrud TK. E-sigaretter – til skade eller nytte?. Tidsskr Nor Lægeforen 2015; 135: 959-61. pmid:26037759 PubMed  
 6. Latimer KM, Mott TF. Lung cancer: diagnosis, treatment principles, and screening. Am Fam Physician. 2015 Feb 15;91(4):250-6. PMID: 25955626. PubMed  
 7. O'Keeffe LM, Taylor G, Huxley RR et al. Smoking as a risk factor for lung cancer in women and men: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2018 Oct 3;8(10):e021611. PMID: 30287668 PubMed  
 8. Kim CH, Lee YC, Hung RJ et al. Exposure to secondhand tobacco smoke and lung cancer by histological type: a pooled analysis of the International Lung Cancer Consortium. Int J Cancer 2014; 135: 1918. pmid:24615328 PubMed  
 9. Helsedirektoratet. Seneffekter etter kreftbehandling. Faglige råd. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. IS-2551 helsedirektoratet.no  
 10. Pedersen JH, Sørensen JB, Saghir Z et al. Implementation of lung cancer CT screening in the Nordic countries. Acta Oncol 2017; 56: 1249-57. pmid:28571524 PubMed  
 11. US Preventive Services Task Force (USPSTF). Screening for Lung Cancer US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2021; 325: 962-70. pmid:33687470 PubMed  
 12. Cheung LC, Katki HA, Chaturvedi AK, et al. Preventing Lung Cancer Mortality by Computed Tomography Screening: The Effect of Risk-Based Versus U.S. Preventive Services Task Force Eligibility Criteria, 2005–2015. Ann Intern Med 2018. doi:10.7326/M17-2067 DOI  
 13. de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med 2020; 382: 503-13. pmid:31995683 PubMed  
 14. Grønberg BH, Killingberg KT, Fløtten Ø, et al. High-dose versus standard-dose twice-daily thoracic radiotherapy for patients with limited stage small-cell lung cancer: an open-label, randomised, phase 2 trial. March 01, 2021. www.thelancet.com  
 15. Pirie K, Peto R, Reeves GK et al. The 21st century hazards of smoking and benefits of stopping: a prospective study of one million women in the UK. Lancet 2013; 381: 133-41. pmid:23107252 PubMed  
 16. Løkke A, Christensen NL, Rasmussen TR. Rygeophør ved lungekræft. Ugeskr Læger 2018; 180: V01180058. pmid:30375965 PubMed  
 17. Cortes-Jofre M, Rueda JR, Asenjo-Lobos C, et al. Drugs for preventing lung cancer in healthy people. Cochrane Database Syst Rev 2020; 3: CD002141. www.cochranelibrary.com  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø