Hopp til hovedinnhold

Mesoteliom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malignt mesoteliom er en aggressiv, behandlingsresistent svulstsykdom, oftest i pleura, og som i 90% av tilfellene skyldes asbesteksposisjon
Forekomst:
Internasjonalt er insidensen 0,9 tilfeller per 100.000
Symptomer:
Sparsomme og ukarakteristiske som brystsmerter og pustevansker
Funn:
Lungeforandringene kan gi funn ved perkusjon og auskultasjon
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes histologisk etter pleurabiopsi tatt blindt, CT eller ultralyd veiledet eller ved torakoskopi
Behandling:
Alternativene er kirurgi, kjemoterapi, strålebehandling og kombinasjoner av disse
 1. Tan WW. Mesothelioma. Medscape, Oct 06, 2020. emedicine.medscape.com  
 2. Robinson BWS, Lake RA. Advances in malignant mesothelioma. N Engl J Med 2005; 353: 1591-603. PubMed  
 3. Wagner JC, Sleggs CA and Marchand P. Diffuse pleural mesothelioma. Br J Ind Med 1960; 17: 260-71. PubMed  
 4. Helland, Å., S. Solberg, and O.T. Brustugun, Incidence and survival of malignant pleural mesothelioma in norway: a population-based study of 1686 cases. J Thorac Oncol, 2012; 7: 1858-61.
 5. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom, 2019. www.helsebiblioteket.no  
 6. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2019. Oslo 2020. www.kreftregisteret.no.
 7. Cugell DW, Kamp DW. Asbestos and the pleura: a review. Chest. 2004;125:1103-1117. PubMed  
 8. Taub R, Hesdorffer M. Mesothelioma. BestPractice, last updated Dec 13, 2012 .
 9. Robinson BWS, Musk AW, Lake RA. Malignant mesothelioma. Lancet 2005; 366: 397-408. PubMed  
 10. Sørensen JB. Mesothelioma. I: Hiddemann W, Bartram CR, Huber H, red. Die Oncologie. Lehrbuch der Klinischen Oncologie. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2004: 1358-76.
 11. Scherpereel A, Astoul P, Baas P et al. Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma. Eur Respir J 2010; 35: 479-95. PubMed  
 12. Sørensen JB. Diagnostik af malignt pleuralt mesoteliom. Ugeskr Læger 2010; 172: 2669. Ugeskrift for Læger  
 13. Stewart DJ, Martin-Ucar A, Pilling JE, Edwards JG, O'Byrne KJ and Waller DA. The effect of extent of local resection on patterns of disease progression in malignant pleural mesothelioma. Ann Thorac Surg 2004; 78: 245-52. PubMed  
 14. Shaw PHS, Agarwal R. Pleurodesis for malignant pleural effusions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD002916. DOI: 10.1002/14651858.CD002916.pub3 DOI  
 15. Kindler HL Ismaila N Armato SG 3rd, et al. Treatment of malignant pleural mesothelioma: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2018 Jan 18:JCO2017766394 . pmid:29346042 PubMed  
 16. Zellos L, Jaklitsch MT, Al-Mourgi MA, et al. Complications of extrapleural pneumonectomy. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2007;19:355-359. PubMed  
 17. O'Reilly KMA, McLaughlin AM, Beckett WS. Asbestos-related lung disease. Am Fam Physician 2007; 75: 683-8. American Family Physician  
 18. O'Byrne KJ, Edwards JG and Waller DA. Clinico-pathological and biological prognostic factors in pleural malignant mesothelioma. Lung Cancer 2004; 45: S45-S48.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Malcolm Sue-Chu, dr. med., overlege, Lungeavdelingen, St Olavs Hospital, Trondheim