Hopp til hovedinnhold

Allergisk alveolitt, hypersensitivitetspneumoni

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En gruppe diffuse parenkymale lungesykdommer forårsaket av en immunologisk betinget inflammasjon sekundært til gjentatt inhalasjon av organisk støv
Forekomst:
Sjelden. De fleste tilfellene skyldes yrkeseksponering i landbruket og hos mennesker som arbeider med levende fugler
Symptomer:
Et syndrom med varierende intensitet, klinisk presentasjon og forløp heller enn en enkel, uniform sykdom. Karakterisert ved dyspné og hoste
Funn:
Funksjonsdyspné, ev. fremmedlyder, ev. feber
Diagnostikk:
Labfunn har liten verdi. Røntgen og CT er avgjørende for diagnosen
Behandling:
Identifisere eksponeringsfaktoren og fjerne denne
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg (Medibas)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø