Hopp til hovedinnhold

Allergisk alveolitt, hypersensitivitetspneumoni

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En gruppe diffuse parenkymale lungesykdommer forårsaket av en immunologisk betinget inflammasjon sekundært til gjentatt inhalasjon av organisk støv
Forekomst:
Sjelden. De fleste tilfellene skyldes yrkeseksponering i landbruket og hos mennesker som arbeider med levende fugler
Symptomer:
Et syndrom med varierende intensitet, klinisk presentasjon og forløp heller enn en enkel, uniform sykdom. Karakterisert ved dyspné og hoste
Funn:
Funksjonsdyspné, ev. fremmedlyder, ev. feber
Diagnostikk:
Labfunn har liten verdi. Røntgen og CT er avgjørende for diagnosen
Behandling:
Identifisere eksponeringsfaktoren og fjerne denne
 1. Al-azawy K, Gulsvik A, Ruud A. Fugleholderlunge - en allergisk alveolitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1341-3. PubMed  
 2. King TE. Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis): Epidemiology, causes, and pathogenesis. UpToDate Aug 07, 2019. UpToDate  
 3. Spagnolo P, Rossi G, Cavazza A, et al. Hypersensitivity Pneumonitis: A Comprehensive Review. J Investig Allergol Clin Immunol. 2015;25(4):237-250. PubMed  
 4. Stavem K. Hypersensitivitetspneumoni. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 20.07.2020. www.legemiddelhandboka.no  
 5. Schlünssen V, Sigsgaard TI, Omland Ø. Luftvejsallergi og erhverv. Ugeskr Læger 2005; 167: 637-41. Ugeskrift for Læger  
 6. Mohr LC. Hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Pulm Med 2004; 10:401. PubMed  
 7. Ohshimo S, Bonella F, Guzman J, Costabel U. Hypersensitivity pneumonitis. Immunol Allergy Clin North Am 2012; 32:537. PubMed  
 8. King TE. Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis): Treatment, prognosis, and prevention. UpToDate Feb 18, 2020. UpToDate  
 9. Vourlekis, JS, Schwarz, MI, Cherniack, RM, et al. The effect of pulmonary fibrosis on survival in patients with hypersensitivity pneumonitis. Am J Med 2004; 116: 662. PubMed  
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg (Medibas)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø