Hopp til hovedinnhold

Atelektase

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tap av lungevolum som følge av sammenfalt lufttomt lungevev
Forekomst:
Postoperative atelektaser er hyppige
Symptomer:
Økt dyspne
Funn:
Kan i uttalte tilfeller være cyanose, takypne, takykardi, lavgradig feber, dempning og reduserte respirasjonslyder
Diagnostikk:
Røntgen thorax, eventuelt bronkoskopi
Behandling:
Aktuelle tiltak ved symptomgivende atelektaser kan være medikamenter, non-invasiv og invasiv ventilasjon, bronkoskopi, fysioterapi
  1. Madappa T. Atelectasis, treatment & management. Medscape, last updated Nov 28, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Thurlbeck WM, Müller NL. Emphysema: definition, imaging, and quantification. AJR Am J Roentgenol 1994; 163: 1017. pmid:7976869 PubMed  
  3. Ashizawa K, Hayashi K, Aso N, Minami K. Lobar atelectasis: diagnostic pitfalls on chest radiography. Br J Radiol 2001; 74: 89. pmid:11227785 PubMed  
  4. McCool FD, Rosen MJ. Nonpharmacologic airway clearance therapies: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2006 Jan. 129(1 Suppl):250S-259S. PMID: 16428718 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø