Hopp til hovedinnhold

Atelektase

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Tap av lungevolum som følge av sammenfalt lufttomt lungevev
Forekomst:
Postoperative atelektaser er hyppige
Symptomer:
Økt dyspne
Funn:
Kan i uttalte tilfeller være cyanose, takypne, takykardi, lavgradig feber, dempning og reduserte respirasjonslyder
Diagnostikk:
Røntgen thorax, eventuelt bronkoskopi
Behandling:
Aktuelle tiltak ved symptomgivende atelektaser kan være medikamenter, non-invasiv og invasiv ventilasjon, bronkoskopi, fysioterapi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø