Hopp til hovedinnhold

Kronisk bronkitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Daglig produktiv hoste i mer enn 3 måneder i 2 påfølgende år. Skyldes inhalasjon av skadestoffer, hyppigst tobakksrøyk, ev. luftforurensning eller yrkesmessig eksponering.
Forekomst:
Symptomet kronisk hoste finnes hos 6-7% i befolkningen (inkl. KOLS).
Symptomer:
Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie med vedvarende slimhoste uten annen forklaring.
Funn:
Det finnes ingen typiske kliniske funn ved denne tilstanden.
Diagnostikk:
Utredning med spirometri, rtg. eller CT-thorax, samt orienterende blodprøver, kan være aktuelt for å utelukke andre tilstander med slimhoste.
Behandling:
Unngå inhalasjon av skadestoffer. I de fleste tilfellene betyr det røykeslutt.
 1. Braman SS. Chronic cough due to chronic bronchitis: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129(1 Suppl: 104S-115S. pmid:16428699 PubMed  
 2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Ostructive Pulmonary Disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). 2018 Report. Available from: http://goldcopd.org goldcopd.org  
 3. Halbert RJ, Natoli JL, Gano A, et al. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2006 Sep;28(3):523-32. PMID: 16611654.
 4. Mejza F, Gnatiuc L, Buist AS, et al. Prevalence and burden of chronic bronchitis symptoms: results from the BOLD study. Eur Respir J. 2017;50(5):1700621. PMID: 29167298 PubMed  
 5. Kim V, Criner GJ. Chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187(3): 228-37. pmid:23204254 PubMed  
 6. Pelkonen MK, Notkola IL, Laatikainen TK, Koskela HO. Twenty-five year trends in prevalence of chronic bronchitis and the trends in relation to smoking. Respir Med 2014; 108: 1633-40. pmid:25195139 PubMed  
 7. Martinez CH, Kim V, Chen Y, et al.. The clinical impact of non-obstructive chronic bronchitis in current and former smokers. Respir Med 2014; 108(3): 491-9. pmid:24280543 PubMed  
 8. Eduard W, Pearce N, Douwes J. Chronic bronchitis, COPD, and lung function in farmers: the role of biological agents. Chest. 2009 Sep;136(3):716-25. PMID: 19318669 PubMed  
 9. Hallberg J, Dominicus A, Eriksson UK, Gerhardsson de Verdier M, Pedersen NL, Dahlback M, et al. Interaction between smoking and genetic factors in the development of chronic bronchitis. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Mar 1;177(5):486-90. PMID: 18048810 PubMed  
 10. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2016. www.goldcopd.org  
 11. Poole P, Chong J, Cates CJ. Mucolytic agents versus placebo for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Syst. Rev. 2015, Issue 7. Art. No.: CD001287. DOI: 10.1002/14651858.CD001287.pub5. DOI  
 12. Allinson JP, Hardy R, Donaldson GC, et al. The Presence of Chronic Mucus Hypersecretion across Adult Life in Relation to Chronic Obstructive Pulmonary Disease Development. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193(6): 662-72. pmid:26695373 PubMed  
 13. Ekberg-Aronsson M, Pehrsson K, Nilsson JA, Nilsson PM, Lofdahl CG. Mortality in GOLD stages of COPD and its dependence on symptoms of chronic bronchitis. Respir Res. 2005;6:98. PMID: 16120227 PubMed  
 14. Ferre A, Fuhrman C, Zureik M, et al. Chronic bronchitis in the general population: influence of age, gender and socio-economic conditions. Respir Med. 2012 Mar;106(3):467-71. PMID: 22197577 PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL