Hopp til hovedinnhold

Pleuraplakk

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Pleuraplakk er en markør for asbesteksponering
Forekomst:
Forekommer hos asbesteksponerte
Symptomer:
De fleste plakk gir ikke opphav til symptomer, ev. respirasjonsavhengige smerter
Funn:
Tilstanden gir i seg selv ikke opphav til kliniske funn
Diagnostikk:
Påvises ved lungerøntgen, ev. CT.
Behandling:
Ingen behandling påvirker det naturlige forløpet av tilstanden
  1. O'Reilly KMA, McLaughlin AM, Beckett WS. Asbestos-related lung disease. Am Fam Physician 2007; 75: 683-8. American Family Physician  
  2. American Thoracic Society. Diagnosis and initial management of nonmalignant diseases related to asbestos. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 691-715. PubMed  
  3. Stark P. Imaging of pleural plaques, thickening, and tumors. UpToDate, Aug 05, 2019. UpToDate  
  4. Robinson BW, Lake RA. Advances in malignant mesothelioma. N Engl J Med 2005; 353: 1591-603. New England Journal of Medicine  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)