Hopp til hovedinnhold

Levertransplantasjon

Levertransplantasjon er et meget omfattende kirurgisk inngrep som fortsatt er under utvikling, men der resultatene over tid er blitt klart bedre.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/lever/levertransplantasjon/ 

Hva er en levertransplantasjon?

Leverdonorer

Hvem kan få tilbud om levertransplantasjon?

Utredning og forbehandling

Etterbehandling og kontroll

Resultater

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Levertransplantasjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Guvåg S, Thorsen T, Aandahl EM, Hagness M. Levertransplantasjon – indikasjoner, kirurgisk teknikk og resultater. Kirurgen.no, publisert 11. juli 2017. kirurgen.no 
  2. Scholz T, Karlsen TH, Sanengen T, Schrumpf E, Foss A. Levertransplantasjon i Norge gjennom 25 år. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2587-92. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  3. Gaglio PJ, Cotler SJ. Liver transplantation in adults: Long-term management of transplant recipients. UpToDate, last updated July 28, 2015. UpToDate 
  4. Dove LM, Brown RS. Liver transplantation in adults: Patient selection and pretransplantation evaluation. UpToDate, last updated Mar 26, 2021. UpToDate 
  5. Stiftelsen Organdonasjon. Statistikk, 2020 i tall. Sist oppdatert 14.01.2021. organdonasjon.no 
  6. Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Protokoll, levertransplantasjon. Versjon 1st Q 2015. oslo-universitetssykehus.no 
  7. Oslo Universitetssykehus. Levertransplantasjon. Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon. Sist oppdatert 23.12.2021. oslo-universitetssykehus.no 
  8. European Association for the Study of the Liver. Electronic address: easloffice@easloffice.eu; Clinical Practice Guidelines Panel: Chair:; EASL Governing Board representative:; Panel members:. EASL recommendations on treatment of hepatitis C: Final update of the series☆. J Hepatol. 2020;73(5):1170-1218. PubMed