Hopp til hovedinnhold

Akutt betennelse i bukspyttkjertelen

En akutt betennelse i bukspyttkjertelen, akutt pankreatitt, skyldes oftest en gallestein som stenger utførselsgangen fra kjertelen. For høyt alkoholforbruk er nest vanligste årsak. En slik betennelse kan bli livstruende.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/bukspyttkjertel/bukspyttkjertelbetennelse-akutt/ 

Hva er akutt betennelse i bukspyttkjertelen?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pankreatitt, akutt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Lankisch PG, Apte M, Banks PA. Acute pancreatitis published correction appears in Lancet. 2015 Nov 21;386(10008):2058. Lancet. 2015;386(9988):85-96. PMID: 25616312 PubMed 
 2. Mederos MA, Reber HA, Girgis MD. Acute Pancreatitis: A Review. JAMA. 2021;325(4):382–390. PMID: 33496779 PubMed 
 3. Garg SK, Sarvepalli S, Campbell JP, et al. Incidence, admission rates, and predictors, and economic burden of adult emergency visits for acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2019;53(3):220-225. PMID: 29629907 PubMed 
 4. Forsmark CE, Vege SS, Wilcox CM. Acute pancreatitis. Review article. N Engl J Med 2016; 375: 1972-81. doi:10.1056/NEJMra1505202 DOI 
 5. Dumonceau JM, Andriulli A, Deviere J, et al. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline: prophylaxis of post-ERCP pancreatitis. Endoscopy. 2010;42(6):503-515. PMID: 20506068 PubMed 
 6. Capurso G, Zerboni G, Signoretti M, et al. Role of the gut barrier in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2012;46 Suppl:S46-S51. PMID: 22955357. PubMed 
 7. Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P, et al. Lipid-modifying therapies and risk of pancreatitis: a meta-analysis. JAMA 2012; 308: 804-11. Journal of the American Medical Association 
 8. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-111. PMID: 23100216 PubMed 
 9. Working Group IAP/APA (121 international collaborators). IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology 2013; 13(4 Suppl 2): e1-15. pmid:24054878 PubMed 
 10. Vege SS. Clinical manifestations and diagnosis of acute pancreatitis. UpToDate, last updated Apr 27, 2022. UpToDate 
 11. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus: Abdomen/pankreatitt. Sist faglig oppdatert: 01 mars 2022. www.helsedirektoratet.no 
 12. Bollen TL, Singh VK, Maurer R, et al. A comparative evaluation of radiologic and clinical scoring systems in the early prediction of severity in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2012;107(4):612–619.
 13. Tenner S, Baillie J, Dewitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Published correction appears in Am J Gastroenterol. 2014;109(2):302. Am J Gastroenterol. 2013;108(9):1400–1415. Pmid: 23896955 PubMed 
 14. Braga Mendes G. Modified CT severity index. Radiopaedia.org. Last revised 03 Feb 2022. radiopaedia.org 
 15. Grundlingh J Acute pancreatitis. BestPractice, last updated 05 May 2020.
 16. Wada K, Takada T, Hirata K, et al. JPN Guidelines 2010. Treatment strategy for acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreatic Sci. 2010;17:79-86. PubMed 
 17. de-Madaria E, Buxbaum JL, Maisonneuve P et al.; ERICA Consortium. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 2022 Sep 15;387(11):989-1000. PMID: 36103415 PubMed 
 18. Yi F, Ge L, Zhao J, et al. Meta-analysis: total parenteral nutrition versus total enteral nutrition in predicted severe acute pancreatitis. Intern Med. 2012;51:523-530. PubMed 
 19. Poropat G, Giljaca V, Hauser G, et al. Enteral nutrition formulations for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 23;3:CD010605. Cochrane (DOI) 
 20. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus: Abdomen/kolangitt. Sist faglig oppdatert: 01. mars 2022. Siden lest 19.09.2022 www.helsedirektoratet.no 
 21. van Santvoort HC, Bakker OJ, Besselink MG, et al. Prediction of common bile duct stones in the earliest stages of acute biliary pancreatitis. Endoscopy 2011; 43(1): 8-13. pmid:20972954 PubMed 
 22. Vege SS. Management of acute pancreatitis. UpToDate, last updated Mar 05, 2019. UpToDate 
 23. Shen HN, Yang CC, Chang YH, et al. Risk of Diabetes Mellitus after First-Attack Acute Pancreatitis: A National Population-Based Study. Am J Gastroenterol. 2015 Nov 3.
 24. Hansen BØ, Schmidt PN. Ny klassifikation af pancreatitis acuta. Ugeskr Læger 2011; 173: 42. Ugeskrift for Læger